Kurs przedmałżeński

Wszystkie pary pragnące zawrzeć związek małżeński zapraszamy na kurs przedmałżeński. Pierwsze spotkanie odbędzie się w sobotę 14 marca 2020 r. w godz. 10:00-14:00. Drugie spotkanie odbędzie się 21 marca 2020 r. w tych samych godzinach.

Miejsce spotkań: Kościół pw Matki Bożej z Lourdes
Our Lady of Lourdes
Gabalfa Avenue
Cardiff
CF14 2QQ

Biuletyn Parafialny 5.01.2020

Liturgia: druga niedziela po Narodzeniu Pańskim – Uroczystość Objawienia Pańskiego- 05.01.2020

Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: „Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon”. Skoro usłyszał to król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: „W Betlejem judzkim, bo tak napisał prorok: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela”. Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: „Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon”. Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do ojczyzny.

Rozważanie

Continue reading “Biuletyn Parafialny 5.01.2020”

Biuletyn Parafialny 22.12.2019

Liturgia: IV Niedziela Adwentu – 22.12.2019

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienna za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: ”Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów”.
A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy ”Bóg z nami”. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie.

Rozważanie

Przygotowujemy się na święto Narodzenia naszego Pana, Jezusa Chrystusa, prawdziwego człowieka z ludzkim rodowodem, a jednocześnie prawdziwego Boga, który powstając z martwych zwyciężył śmierć i grzech. Jego posłannictwo wyraża imię Emmanuel, Bóg z nami. Wiara w Boże wcielenie jest, więc nie tylko przyjęciem za pewnik określonej prawdy teologicznej, lecz przekonaniem, że wszechmocny Bóg na zawsze opowiedział się po naszej stronie i że także dziś obdarza łaską i pokojem tych wszystkich, którzy Go szczerze szukają.                            Mira Majdan, „Oremus”

Continue reading “Biuletyn Parafialny 22.12.2019”

Pasterka i Msze Święte w dni świąteczne

Msza Święta Pasterka rozpoczynająca obchody Uroczystości Narodzenia Pańskiego odprawiana jest w wigilię Bożego Narodzenia (24.12.2019) w następujących godzinach:

Hereford: 19:30
Newport: 22:00
Cardiff 24:00

W dni świąteczne 25 i 26 grudnia Msze Święte odprawiane będą według porządku niedzielnego, czyli Newport: 9:00, Cardiff: 10:30 i 12:00. Dodatkowo 25 grudnia odprawiona będzie Msza Św. w Methyr Tydfil  o godz: 13:30 – wyjątkowo w kościele St Illtyd’s (CF48 3BT).

Do spowiedzi adwentowej zapraszamy pół godziny przed każdą Mszą Św. roratnią  i niedzielną.  W piątek (20.12.2019) od godziny 18:00 do 21:00 będzie posługiwał w konfesjonale ks. Zbigniew – będzie to dzień naszej parafialnej spowiedzi adwentowej.

Biuletyn Parafilany 15.12.2019

Liturgia: III Niedziela adwentu – 15.12.2019

Ewangelia dzisiejszej niedzieli

Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: „Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?”. Jezus im odpowiedział: „Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi”. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: „Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po coście więc wyszli? Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. Zaprawdę powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on”.

Rozważanie

Continue reading “Biuletyn Parafilany 15.12.2019”

Biuletyn Parafialny 8.12.2019

Liturgia: Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP – II Niedziela adwentu – 08.12.2019

Ewangelia dzisiejszej niedzieli

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” Wtedy odszedł od Niej anioł.

Rozważanie

Maryja Niepokalana, najczystsza Dziewica jaśniejąca świętością, jest wizerunkiem Kościoła, który kiedyś cały będzie święty i nieskalany przed Bożym obliczem. Oddając Jej cześć, wielbimy Boga, który mocą zasług przewidzianej śmierci Jezusa zachował Ją od grzechu, oraz wyznajemy wiarę w to, że także my, grzeszni, staniemy się czyści dzięki tej samej ofierze krzyża. Chwała Maryi jest znakiem, że Bóg naprawdę jest w stanie przemienić serce każdego człowieka, który, jak Ona przy Zwiastowaniu, zechce wypowiedzieć Mu swoje: Tak.

Święci na każdy dzień.

8 grudnia – Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny
9 grudnia – Święty Juan Diego Cuauhtlatoatzin
10 grudnia – Najświętszej Maryi Panny Loretańskiej; Św. Grzegorz III
11 grudnia – Święty Damazy I
12 grudnia – NMP z Guadalupe
13 grudnia – Święta Łucja
14 grudnia – Święty Jan od Krzyża
15 grudnia – Święta Maria Crocifissa

Informacje parafialne

  1. 1. Drodzy Parafianie ważną w życiu Parafii jest wzajemna modlitwa. W adwencie zachęcam do podjęcia szczególnej formy modlitwy w intencji naszej parafii, do włączenia się w „sztafetę postną”.
  2. Zapraszam na Adwentowe Msze św. Roratnie – Msze św. o Matcie Bożej – w każdy wtorek, czwartek i piątek adwentu o godz. 19.00.

3 Serdeczne podziękowania dla organizatorów festynu charytatywnego  Kasi i Karolowi Kuźbińskim, wszystkim, którzy ich wspierali w prowadzeniu, sponsorom oraz Wam parafianie za otwartość Waszych serc. Dochód z festynu czyli £1120.56 zostało przeznaczone przez organizatorów na pomoc w rehabilitacji chorego Mikołaja.

  1. W dniu dzisiejszym poświecenie medalików NMP dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Św.
  2. Do spowiedzi adwentowej zapraszam poł godziny przed każdą Mszą św. roratnią.
  3. W najbliższy piątek zapraszam na spotkanie wspólnoty Mężczyzn Św. Józefa.
  4. Bóg zapłać za ofiary złożone w zeszłą niedzielę na potrzeby naszej parafii.
    Newport – £ 105,76 Cardiff  – £ 253.45 Gift Aid – £ 86

ROZKŁAD MSZY ŚWIĘTYCH I INTENCJE MSZALNE

07.12 SOBOTA 19.15 CF + Sebastiana Marcina Kąkola.
08.12 NIEDZIELA

 

9.00 NP Rez.
10.30 CF W int. kochanego męża  Tomasza z okazji urodzin. Dz. – błag.
12.00 CF + Marzannę Gołaszowską
10.12 WTOREK 19.00CF ……………………………………….
12.12 CZWARTEK 19.00CF ………………………………………
13.12 PIĄTEK 19.00 CF ……………………………………….
14.12 SOBOTA 19.15 CF ……………………………………….
15.12 NIEDZIELA

 

9.00 NP ……………………………………….
10.30 CF W int. Roberta Jeża w r. ur. Dz. – błag.
12.00CF W int. Marysi Pankowskiej 2 r. ur. oraz w int. Pani Ani Pankowskiej w r. ur. Dz. – błag.

Życzę wszystkim Parafianom błogosławionego i słonecznego tygodnia.

Biuletyn Parafialny 1.12.2019

Liturgia: I Niedziela adwentu- 01.12.2019

Ewangelia dzisiejszej niedzieli

Jezus powiedział do swoich uczniów: ”Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki,
i nie spostrzegli się, że przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”.

Rozważanie

Continue reading “Biuletyn Parafialny 1.12.2019”

Biuletyn Parafialny 10.11.2019

Liturgia: Niedziela – XXXII Niedziela zwykła- 10.11.2019

 Ewangelia dzisiejszej niedzieli

Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: ”Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: “Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu”. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę”. Jezus im odpowiedział: ”Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani są za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzaku, gdy Pana nazywa “Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba”. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją”.
Continue reading “Biuletyn Parafialny 10.11.2019”

Msze Święte w Uroczystość Wszystkich Świętych

czwartek, 31 października 2019

20:00 (Cardiff) wigilia Uroczystości Wszystkich Świętych

piątek, 1 listopada 2019 

17:30 (Newport) – różaniec wypominkowy
18:00 (Newport) – Msza św. – Uroczystość Wszystkich Świętych
19:30 (Cardiff) – Msza św. – Uroczystość Wszystkich Świętych
20:20 (Cardiff) – różaniec wypominkowy (zaraz po Mszy św.)

sobota 2 listopada 2019

10:00 (Cardiff) – Msza św. w intencjach wypominkowych (Dzień Zaduszny)
19:30 (Cardiff) – Msza św.  (Dzień Zaduszny)

Biuletyn Parafialny 13.10.2019

Liturgia: Niedziela – XXVIII Niedziela zwykła- 13.10.2019

Ewangelia dzisiejszej niedzieli

Stało się, że Jezus zmierzając do Jerozolimy przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodził do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: “Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami”. Na ich widok rzekł do nich: “Idźcie, pokażcie się kapłanom”. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: “Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec”. Do niego zaś rzekł: “Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła”.

Rozważanie

Syryjczyk Naaman i dziesięciu trędowatych na pograniczu Samarii i Galilei, wszyscy oni zostali uwolnieni od swojej choroby, która czyniła ich nieczystymi w oczach ludzi. Trąd, którym byli zarażeni, dotknął nie tylko ich ciał, lecz także dusz. Człowiek jest całością, dlatego współcierpi w nim wszystko. Trąd duszy to grzech niewiary w to, że Bóg kocha, że może oczyścić. To przekonanie, że moje grzechy nie zostaną zapomniane. To danie wiary podszeptom złego, który zapewnia: Niechybnie umrzesz z powodu swej nieczystości. Jezus mówi co innego: “Twoja wiara cię ocaliła”. Uwierz, zaufaj, powierz się, aby wzrosło w tobie przekonanie, że jestem Bogiem, który nie zachowuje pamięci o grzechach i dochowuje wierności.

 Małgorzata Konarska,”Oremus”.
Continue reading “Biuletyn Parafialny 13.10.2019”