I Komunia Św. 2023/24

I Komunia Św. – katechezy 2023/24

Co wiedzieć i przemyśleć przed zapisem?

Drodzy Rodzice! Przed rokiem otrzymałem od jednej z rodzin myślących o posłaniu swego dziecka na przygotowanie do Komunii taką wiadomość:

„Życzymy, żeby zgłosiły się rodziny, które naprawdę chcą wykorzystać ten rok nie do „zaliczenia kolejnego sakramentu”, ale do fajnego rocznego religijnego rozwoju przy boku dziecka❤️

Miłe, też tego sobie życzę 🙂 To, czy tak będzie zależy w ogromnej mierze od Waszego podejścia 🙂 Zatem, zanim podejmiecie decyzję o zapisie dziecka na katechezy w naszej parafii, proszę o życzliwą lekturę:

Prosząc o przygotowanie do I Komunii Św. w naszej polskiej parafii personalnej w Cardiff ważne jest, by w momencie zapisu dziecko:

– potrafiło mówić i czytać w języku polskim (katechezy są prowadzone po polsku, jeśli Msza Św. z I Komunią ma również być po polsku – ważne, by dziecko nie miało bariery językowej – również w czytaniu treści katechizmu)

– znało podstawowe modlitwy z katechezy domowej:
„Ojcze nasz”, „Zdrowaś Maryjo”, „
Chwała Ojcu”, Pod Twoją obronę”, „Aniele Boży”, „Wieczny odpoczynek”, „X Przykazań Bożych”, modlitwy przed posiłkiem i po posiłku, a także wiedziało jak modlić się i odpowiadać na Mszy Św.
(katechezy przed I Komunią to nie jest czas, żeby uczyć się podstawowych modlitw – zakładamy, że w wierzącej rodzinie te podstawy dziecko zna już z katechezy w domu rodzinnym – od rodziców, którzy są pierwszymi katechetami – Komunia Św. to kolejny krok – rozwijanie tego przeżycia wiary, które dotąd rozwijało się w Waszych domach)

– było urodzone najpóźniej przed lipcem 2015 r. (w wyjątkowych sytuacjach, po rozmowie z księdzem i rodzicami można ten wiek obniżyć – w zależności od stopnia rozwoju religijnego dziecka)

Limit miejsc na katechezę w tym roku: 25.


Kolejność przyjęcia:
a.) w pierwszej kolejności zapraszamy dzieci, które ze swoimi rodzicami już regularnie praktykują w naszej parafii (udział w coniedzielnej Mszy Św.)
b.) następnie zapraszamy dzieci, które chcą przyjąć I Komunię Św. w naszej parafii w Cardiff

 

A co, jeśli na dziś dziecko nie zna modlitw?
Co, jeśli nasza rodzina nie praktykujconiedzielnej Mszy Św?

Komunia Św. to nie jest „góra do zdobycia” – zaliczyć i zniknąć z kościoła, ale to wejście w bliższą relację z Jezusem, wybór stylu i drogi życia chrześcijańskiego, który zakłada bycie w relacji z Bogiem w codzienności i przestrzeganie X przykazań (w tym „III. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił” – co dla nas, katolików, oznacza udział w niedzielę i nakazane święta Mszy Św.)  tego uczą w pierwszej kolejności rodzice jako pierwsi katecheci.

Jeśli widzisz, że na dziś nie jesteś w stanie być co niedzielę na Mszy – to sygnał, że Twoja wiara i praktyki potrzebują naprawy – warto pomyśleć jak to zmienić – nie tylko dla Twojego dziecka, ale – w pierwszej kolejności – dla siebie i swojego zbawienia.

Dzieci rozpoczynają drogę do zbawienia idąc po śladach swoich rodziców.

Choć pojawiają się głosy, że znalezienie czasu na coniedzielny, rodzinny udział w Mszy Św. może być skomplikowane dla niektórych katolików – jest wiele trudności czy pokus, by spędzić ten czas inaczej.

Jednak – człowiek świadomie wierzący jest co niedzielę na Mszy, rozumiejąc, że udział w niej to nasz wyraz miłości wobec Boga, który nam się ofiaruje w swoim Ciele – właśnie w Komunii Św., którą otrzymujemy w czasie Mszy, a o którym Jezus mówi: „Kto spożywa moje Ciało, będzie miał życie wieczne”.

To jest fundamentalny sposób w który realizujemy przykazanie miłości: „Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich myśli swoich”.


(W naszej parafii niedzielne Msze Św. odbywają się: co sobotę o 18:
00 w Newport, co niedzielę o 10:00 i o 12:00 w Cardiff, raz w miesiącu o 16:00 w I niedzielę w Merthyr Tydfil, a w IV niedzielę w Hereford. Warto spojrzeć do aktualnego biuletynu).

Pierwszymi katechetami są rodziceto oni przekazują wiarę – jeśli dzisiaj to, co przeczytałeś tu jest dla Ciebie niemożliwe, albo wydaje Ci się trudne do zrealizowania – warto przemyśleć czy to jest odpowiedni moment na I Komunię dziecka.

Może lepiej to nadrobić i zapisać się na katechezę za rok? Nie można przekazać dziecku czegoś, czego się samemu nie ma…

 

Plan katechez:

→ Katechezy odbędą się w piątki o godzinie 18:00 w kościele w Cardiff (CF14 2QQ) – 14 spotkań w ciągu roku, dopuszczalne są 3 nieobecności dziecka (jednak w razie nieobecności dziecka, przynajmniej 2 razy miałby być obecny rodzic, który przeprowadzi katechezę w domu).
W razie przekroczenia limitu nieobecności nastąpi przeniesienie na katechezę w kolejnym roku.

→ Oczywistym jest, że dzieci przygotowujące się do I Komunii Św po polsku w naszej parafii  uczęszczają wraz z rodzicami (swoimi!) na w niedzielę i święta nakazane na Mszę Św w j. polskim (ważne jest, by rodzice proszący o katechezę przed I Komunią Św. dla swoich dzieci – sami byli dla nich przykładem – przystępując do Komunii Św. i do spowiedzi – dając przykład swoją postawą życia wiarą).
Uczestnictwo w niedzielnej Mszy Św. jest nie tylko obowiązkiem naszej wiary, ale częścią składową katechezy przed I Komunią Św. 

→ Do końca kwietnia 2024 r. dziecko miałoby poznać i nauczyć się „małego katechizmu” (lista poniżej) podstawowe modlitwy i artykuły wiary (nowa wiedza, wchłaniana stopniowo – po wyjaśnieniu treści na katechezie i w domu przez rodziców)

→ Pamiętamy o codziennej modlitwie domowej, która jest częścią tak ważnej katechezy w rodzinie.

 

Zapisy:

Zapisy na listę wstępną odbywają się osobiście (rodzice wraz z dzieckiemw kościele w Cardiff w formie rozmowy z duszpasterzem.
→ 
środę 7 czerwca i piątek 9 czerwca od 17:00 do 18:30

 

Jesteśmy zapisani na listę wstępną, co dalej?

Uczęszczamy na niedzielne Msze wypełniając zadania z otrzymanej przy zapisie listy „Wstępne przygotowanie do I Komunii Św.”
We wrześniu na podstawie listy udziału w niedzielnych Mszach – duszpasterz i rodzice z dzieckiem  – potwierdzą udział dziecka w katechezie w roku 2023/24.

Następnie odbędzie się spotkanie organizacyjne, gdzie można będzie zakupić komplet podręczników w cenie £10 (dwie pozycje: „Czekamy na Pana Jezusa” oraz „Mały katechizm”)wtedy też należy dostarczyć „metrykę chrztu” dziecka (z parafii, gdzie było chrzczone – w przypadku chrztu w polskiej parafii w Cardiff, proszę podać datę urodzenia i datę chrztu dziecka).

Wstępna data I Komunii Św. w Cardiff: czerwiec 2024

 

„Mały katechizm” (artykuły te znajdują się w „Małym katechizmie” – książeczce, która będzie towarzyszyć nam w czasie katechez):

Punkty od 1 do 9 dziecko miałoby znać przed wejściem w katechezy przed I Komunią z domu, ze wspólnej modlitwy z rodzicami czyli katechezy w domu rodzinnym.

1. „Ojcze nasz”,
2. „Zdrowaś Maryjo”
3. „Pod Twoją Obronę”
4. „Aniele Boży”
5. „Wieczny odpoczynek”
6. „Chwała Ojcu”
7. „X Przykazań Bożych”
8. „Modlitwa przed posiłkiem”
9. „Modlitwa po posiłku”

– – – – – – – – – – – – – – – – – –
Punkty od 10 do 26 dziecko będzie stopniowo poznawać w ramach katechez, z wyjaśnieniem – i miałoby opanować i znać przed końcem kwietnia 2024 r. –
 zdając najpierw w obecności rodzica, a następnie księdza. 

10Przykazanie miłości
11. 3 cnoty boskie
12. 6 prawd wiary
13. 7 darów Ducha Św.
14. 4 cnoty główne
15. Tajemnice różańca św. radosne, bolesne, światła i chwalebne
16. Credo
17. 7 sakramentów
18. Akt: wiary, nadziei, miłości i żalu
19. Uczynki miłosierdzia względem ciała
20. Uczynki miłosierdzia względem duszy
21. Najważniejsze dobre uczynki
22. 7 grzechów głównych
23. 5 warunków dobrej spowiedzi
24. 5 przykazań kościelnych
25. Sakrament pokuty – spowiedź
26. Święta nakazane w Wielkiej Brytanii – daty i nazwy
[
1 stycznia ⇒ Świętej Bożej Rodzicielki [tylko w Polsce]
6 stycznia ⇒ Objawienie Pańskie, Trzech Króli
  40 dni po Wielkanocy ⇒ czwartek Wniebowstąpienie Jezusa [tylko w Wielkiej Brytanii]
29 czerwca ⇒ Św. Piotra i św. Pawła [tylko w Wielkiej Brytanii]
  Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej – Boże Ciało
  15 sierpnia ⇒ Wniebowzięcie NMP
  1 listopada ⇒ Wszystkich Świętych
  25 grudnia ⇒ Boże Narodzenie]