Biuletyn Parafialny 29.07.2018

Liturgia:  Niedziela XVII tygodnia okresu zwykłego – 29.07.2018

Dzisiejsze czytania: 2 Krl 4, 42-44; Ef 4, 1-6; J 6, 1-15

Ewangelia dzisiejszej niedzieli

Jezus udał się na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiadzkiego. Szedł za Nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa: „Gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli?” A mówił to, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co ma czynić. Odpowiedział Mu Filip: „Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać”. Jeden z Jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: „Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?” Jezus zaś rzekł: „Każcie ludziom usiąść”. A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił
i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: „Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło”. Zebrali więc i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, pozostałymi po spożywających, napełnili dwanaście koszów. A kiedy ludzie spostrzegli, jaki znak uczynił Jezus, mówili: „Ten prawdziwie jest prorokiem, który ma przyjść na świat”. Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę..

Rozważanie

Nie wystarczą nasze własne możliwości, aby zaspokoić pragnienia potrzebujących, tych, których spotkamy na drogach naszej codzienności. Ale Pan sam chce nam dać środki i siły. Jeśli przeżywamy Eucharystię jako doświadczenie wielkiej, nieskończonej miłości Syna Bożego, który samego siebie wydaje za nas, to Jego polecenie: „Czyńcie to na moją pamiątkę”, nie pozostaje w nas bez odpowiedzi. Bóg, który naprawę w nas zamieszkuje, czyni nas swoimi naśladowcami i prowadzi nas do braci.

  1. Jarosław Januszewski, Oremus

Antyfona dnia

Najwyższy wszechmogący, dobry Panie,

Twoja jest sława, chwała i cześć,

i wszelkie błogosławieństwo.

Tobie jednemu, Najwyższy,

one przystoją i żaden człowiek

nie jest godny wymówić Twego Imienia.

Pochwalony bądź, Panie mój,

ze wszystkimi Twoimi stworzeniami,

szczególnie z panem bratem słońcem,

przez które staje się dzień

i nas przez nie oświecasz.

 

Święci na każdy dzień.

29 lipca – Święta Marta; Święty Olaf

30 lipca – Święty Piotr Chryzolog.
31 lipca – Święty Ignacy Loyola.

1 sierpnia – Święty Alfons Liguori.
2 sierpnia – Matka Boska Anielska (Porcjunkula) – Święty Euzebiusz z Vercelli
3 sierpnia – Święta Lidia.
4 sierpnia – Święty Jan Maria Vianney.
5 sierpnia – Święty Oswald.

 Informacje parafialne

  1. W sierpniu po sobotnich wieczornych Mszach Św. zapraszam kandydatów do bierzmowania na spotkania bezpośrednio przygotowujące do przyjęcia sakramentu.
  2. Od września rozpoczynamy kolejny cykl przygotowań do I Komunii Św. Rodziców zapraszam do zapisu dzieci.
  3. Najbliższy piątek jest pierwszym piątkiem miesiąca. Spowiedź od godz.: 18.00 do 19.00. O 19.00 Msza Św., o 19.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu, adoracja prowadzona przez naszą scholę oraz kontynuacja spowiedzi.
  4. Przyszłą niedzielę zmiana tajemnic różańcowych. Róż dorosłych po Mszy Św.
    o godz.: 10.30, róż dziecięcych po Mszy Św. o godz.: 12.00.
  5. Bóg zapłać za ofiary złożone na potrzeby naszej parafii.
    Newport – £ 86,05; Cardiff – £ 250,15; Hereford -£42,90 Gift Aid – £ 80,50

ROZKŁAD MSZY ŚWIĘTYCH I INTENCJE MSZALNE

28.07 SOBOTA 19.15 CF W int. Córki Justyny o łaskę zdrowia i błogosławieństwo
22.07 NIEDZIELA

 

9.00 NP + Leona Matyję
10.30 CF + Jana Majewskiego (5 r. śm.).
12.00 CF W int. Magdaleny Starystach w r. ur. Dz. – błag.
03.08 PIĄTEK 19.00 CF W int. Agaty i Dariusza Lagner. Dz.–błag.
04.08 SOBOTA 19.15 CF W int. Jolanty Krasoń w r. ur. Dz. – błag.
05.08 NIEDZIELA

 

9.00 NP W int. rodziny – o błog. Boże i ochronę przed złem.
10.30 CF + Jana Jeż i Wiesława Ochockiego.
12.00 CF W int. Wikorii Janusz i Artura Janusz w r. ur. Dz. – błag.

Życzę wszystkim Parafianom błogosławionego i słonecznego tygodnia

Pobierz w PDF: biuletyn parafialny 29.07.2018