Biuletyn Parafialny 12.8.2018

Liturgia:  Niedziela XIX tygodnia okresu zwykłego – 12.08.2018

Dzisiejsze czytania: 1 Krl 19, 4-8; Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9; Ef 4, 30 – 5, 2; J 6, 41-51


Ewangelia dzisiejszej niedzieli

Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział: „Ja jestem chlebem, który z nieba zstąpił”. I mówili: „Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy? Jakżeż może On teraz mówić: Z nieba zstąpiłem”. Jezus rzekł im w odpowiedzi: „Nie szemrajcie między sobą! Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: „Oni wszyscy będą uczniami Boga”. Każdy, kto od Ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do

Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: Kto go je, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata”.

Rozważanie

Długa droga przed nami. Bardzo długa, dalej niż do góry Horeb. Stąd do wieczności. To jednocześnie bardzo blisko, tu gdzie mieszkają nasi najbliżsi, tu gdzie pracujemy i wypoczywamy. Ta droga nie prowadzi gdzieś tam, daleko, ale do samego wnętrza, do serca, gdzie przebywa Bóg, gdzie jest wieczność. Wyjątkowa droga i specjalny pokarm Chleb żywy, który z nieba zstąpił, żebyśmy się nie zagubili ani nie zniechęcili i dotarli do celu.
Wojciech Czwichocki OP, Oremus

 

Prośby o łaski

Duchu Święty, Duchu Prawdy, przyjdź do naszych serc. Obdarz narody Twoim światłem i Twoją jasnością, aby się zjednoczyły w wierze i znalazły upodobanie w Tobie. Duchu Stwórco, stój nieustannie przy Twoim Kościele. Obdarz go Twoją mocą i siłą, aby oparł się wszystkim wrogim napaściom. Odnów swą łaską ducha sług swoich, których namaściłeś, aby wielbili Imię Ojca i Jego Syna Jednorodzonego.                                                                            Leon XIII

Święci na każdy dzień.

Męczennicy i wyznawcy; pustelnicy i ludzie aktywnie zaangażowani w życie codzienne; duchowni i świeccy; mędrcy i ludzie prości; królowie i łachmaniarze. Łączy ich jedno: Kościół oficjalnie uznał, iż w swoim życiu tak dobrze współpracowali z Bożą łaską, że dziś oglądają już Boga twarzą w twarz. Dziś mogą za nami orędować. I być wzorem dla tych, którzy szukają swojej drogi do Boga.

12 sierpnia – Błogosławiony Innocenty XI;– Baronowa de Chantal – św. Joanna.

13 sierpnia – Błogosławiony Marek z Aviano;  – Święci Poncjan i Hippolit.

14 sierpnia – Święty Maksymilian Maria Kolbe.
15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny; – Św. Tarsycjusz.

16 sierpnia – Święty Stefan I: Patron Węgier; – Święty Roch.
17 sierpnia – Święty Jacek.
18 sierpnia – Święta Helena; – Bł. Sancja.

19 sierpnia – Święty Jan Eudes.

Informacje parafialne

1.W sierpniu po sobotnich wieczornych Mszach Św. zapraszam kandydatów do bierzmowania na spotkania bezpośrednio przygotowujące do przyjęcia sakramentu.

  1. Od września rozpoczynamy kolejny cykl przygotowań do I Komunii Św. Rodziców zapraszam do zapisu dzieci.
  2. W najbliższa środę 15 sierpnia w Kościele uroczyście świętujemy tajemnicę Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Zapraszam na Msze Św. o godz. 10.00 i 20.00.
  3. Bóg zapłać za ofiary złożone na potrzeby naszej parafii.
    Newport – £ 96,50; Cardiff – £ 191,85; Merthyr T – £ 56,50; Gift Aid – £ 30

 

ROZKŁAD MSZY ŚWIĘTYCH I INTENCJE MSZALNE

11.08 SOBOTA 19.15 CF O szczęśliwe rozwiązanie dla córki.
12.08 NIEDZIELA

 

9.00 NP + Tatę Piotra Tadeusza Badek, (70 r. ur.), Jana, Zofię Misiak, Janusza Misiak.
10.30 CF W int. Pana Błażeja. Dz. – błag.
12.00 CF W int. Anity i Marcina w 7 r. ślubu. Dz. – błag
15.08 ŚRODA – Uroczystość Wniebowzięcia NMP 10.00CF ……………………………………..
20.00CF W int. Kasi, Pawła i Janka Zawistowskich
z okazji urodzin.
17.08 PIĄTEK 19.00 CF + Elżbiety Reed.
18.08 SOBOTA 19.15 CF W int.  Małgorzty i Tomasza. Dz. – błag
19.08 NIEDZIELA

 

9.00 NP ……………………………………..
10.30 CF W int. Barbary w r. urodzin. Dz. – błag.
12.00 CF W int. Ani i Rafała w 11 r. ślubu. Dz. – błag.

 Życzę wszystkim Parafianom błogosławionego i słonecznego tygodnia

Pobierz w DPF: Biuletyn Parafialny 12.08.2018