I Komunia Św. 2022/23

I Komunia Św. – katechezy 2022/23

Co wiedzieć i przemyśleć przed zapisem?

Drodzy Rodzice! Parę dni temu otrzymałem od jednej z rodzin myślących o posłaniu swego dziecka na przygotowanie do Komunii taką wiadomość:

„Życzymy, żeby zgłosiły się rodziny, które naprawdę chcą wykorzystać ten rok nie do „zaliczenia kolejnego sakramentu”, ale do fajnego rocznego religijnego rozwoju przy boku dziecka❤️

Miłe, też tego sobie życzę 🙂 To, czy tak będzie zależy w ogromnej mierze od Waszego podejścia 🙂 Zatem, zanim podejmiecie decyzję o zapisie dziecka na katechezy w naszej parafii, proszę przeczytać:

Prosząc o przygotowanie do I Komunii Św. w naszej polskiej parafii personalnej w Cardiff ważne jest, by w momencie zapisu dziecko:

potrafiło mówić i czytać w języku polskim (katechezy są prowadzone po polsku, jeśli Msza Św. z I Komunią ma również być po polsku – ważne, by dziecko nie miało bariery językowej – również w czytaniu treści katechizmu)

– znało podstawowe modlitwy:
„Ojcze nasz”, „Zdrowaś Maryjo”, „
Chwała Ojcu”, Pod Twoją obronę”, „Aniele Boży”, „Wieczny odpoczynek”, „X Przykazań Bożych”, modlitwy przed posiłkiem i po posiłku, a także wiedziało jak modlić się i odpowiadać na Mszy Św.
(katechezy przed I Komunią to nie jest czas, żeby uczyć się podstawowych modlitw – zakładamy, że w wierzącej rodzinie te podstawy dziecko zna już z katechezy w domu rodzinnym – od rodziców, którzy są pierwszymi katechetami)

było urodzone najpóźniej przed lipcem 2014 r. (w wyjątkowych sytuacjach, po rozmowie z księdzem i rodzicami można ten wiek obniżyć – w zależności od stopnia rozwoju religijnego dziecka)

Limit miejsc na katechezę w tym roku: 30.
Kolejność przyjęcia:
a.) w pierwszej kolejności zapraszamy dzieci, które ze swoimi rodzicami już regularnie praktykują w naszej parafii (udział w coniedzielnej Mszy Św.)
b.) następnie zapraszamy dzieci, które chcą przyjąć I Komunię Św. w naszej parafii w Cardiff

 

A co, jeśli na dziś dziecko nie zna modlitw?
Co, jeśli nasza rodzina nie praktykuje coniedzielnej Mszy Św?

Komunia Św. to nie jest „góra do zdobycia” – zaliczyć i zniknąć z kościoła, ale to wejście w bliższą relację z Jezusem, wybór stylu i drogi życia chrześcijańskiego, który zakłada bycie w relacji z Bogiem w codzienności i przestrzeganie X przykazań (w tym „III. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił” – co dla nas, katolików, oznacza udział w niedzielę i nakazane święta Mszy Św.) tego uczą w pierwszej kolejności rodzice jako pierwsi katecheci.

Jeśli widzisz, że na dziś nie jesteś w stanie być co niedzielę na Mszy – to sygnał, że Twoja wiara i praktyki potrzebują naprawy – warto pomyśleć jak to zmienić – nie tylko dla Twojego dziecka, ale – w pierwszej kolejności – dla siebie i swojego zbawienia. Dzieci rozpoczynają drogę do zbawienia idąc po śladach swoich rodziców.

Choć pojawiają się głosy, że znalezienie czasu na coniedzielny, rodzinny udział w Mszy Św. może być skomplikowane dla niektórych katolików – jest wiele trudności czy pokus, by spędzić ten czas inaczej.

Jednak – człowiek świadomie wierzący jest co niedzielę na Mszy, rozumiejąc, że udział w niej to nasz wyraz miłości wobec Boga, który nam się ofiaruje w swoim Ciele właśnie w Komunii Św., którą otrzymujemy w czasie Mszy, a o którym Jezus mówi: „Kto spożywa moje Ciało, będzie miał życie wieczne”.

To jest fundamentalny sposób w który realizujemy przykazanie miłości: „Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich myśli swoich”.


(W naszej parafii niedzielne Msze Św. odbywają się: co sobotę o 18:
00 w Newport, co niedzielę o 10:00 i o 12:00 w Cardiff, raz w miesiącu o 16:00 w I niedzielę w Merthyr Tydfil, a w IV niedzielę w Hereford. Warto spojrzeć do aktualnego biuletynu).

Pierwszymi katechetami są rodzice, to oni przekazują wiarę – jeśli dzisiaj to, co przeczytałeś tu jest dla Ciebie niemożliwe, albo wydaje Ci się trudne do zrealizowania – warto przemyśleć czy to jest odpowiedni moment na I Komunię dziecka.

Może lepiej to nadrobić i zapisać się na katechezę za rok? Nie można przekazać dziecku czegoś, czego się samemu nie ma…

 

Plan katechez:

Katechezy odbędą się w piątki o godzinie 18:00 w kościele w Cardiff (CF14 2QQ) – 14 spotkań w ciągu roku, dopuszczalne są 3 nieobecności dziecka (jednak w razie nieobecności dziecka, przynajmniej 2 razy miałby być obecny rodzic, który przeprowadzi katechezę w domu).
W razie przekroczenia limitu nieobecności nastąpi przeniesienie na katechezę w kolejnym roku.

Oczywistym jest, że dzieci przygotowujące się do I Komunii Św po polsku w naszej parafii uczęszczają wraz z rodzicami (swoimi!) na w niedzielę i święta nakazane na Mszę Św w j. polskim (ważne jest, by rodzice proszący o katechezę przed I Komunią Św. dla swoich dzieci – sami byli dla nich przykładem – przystępując do Komunii Św. i do spowiedzi – dając przykład swoją postawą życia wiarą).
Uczestnictwo w niedzielnej Mszy Św. jest nie tylko obowiązkiem naszej wiary, ale częścią składową katechezy przed I Komunią Św. 

Do końca kwietnia 2023 r. dziecko miałoby poznać i nauczyć się „małego katechizmu(lista poniżej) podstawowe modlitwy i artykuły wiary (nowa wiedza, wchłaniana stopniowo – po wyjaśnieniu treści na katechezie i w domu przez rodziców)

Pamiętamy o codziennej modlitwie domowej, która jest częścią tak ważnej katechezy w rodzinie.

 

Zapisy:

Zapisy na listę wstępną odbywają się osobiście (rodzice wraz z dzieckiem) w kościele w Cardiff w formie rozmowy z duszpasterzem.
w środę 25 maja od 16:00 do 18:00 oraz po wieczornej Mszy, a także w piątek 27 maja od 16:00 do 18:00 (w razie, gdyby limit 30 miejsc nie został wyczerpany – ogłoszony będzie kolejny termin)

 

Jesteśmy zapisani na listę wstępną, co dalej?

Uczęszczamy na niedzielne Msze wypełniając zadania z otrzymanej przy zapisie listy „Wstępne przygotowanie do I Komunii Św.”
We wrześniu na podstawie listy udziału w niedzielnych Mszach – duszpasterz i rodzice z dzieckiem  – potwierdzą udział dziecka w katechezie w roku 2022/23.

Następnie odbędzie się spotkanie organizacyjne, gdzie można będzie zakupić komplet podręczników w cenie £10 (dwie pozycje: „Czekamy na Pana Jezusa” oraz „Mały katechizm”), wtedy też należy dostarczyć „metrykę chrztu” dziecka (z parafii, gdzie było chrzczone – w przypadku chrztu w polskiej parafii w Cardiff, proszę podać datę urodzenia i datę chrztu dziecka).

Wstępna data I Komunii Św. w Cardiff: 4 czerwca 2023

 

„Mały katechizm” (artykuły te znajdują się w „Małym katechizmie” – książeczce, która będzie towarzyszyć nam w czasie katechez):

Punkty od 1 do 9 dziecko miałoby znać przed wejściem w katechezy przed I Komunią z domu, ze wspólnej modlitwy z rodzicami.

1. „Ojcze nasz”,
2. „Zdrowaś Maryjo”
3. „Pod Twoją Obronę”
4. „Aniele Boży”
5. „Wieczny odpoczynek”
6. „Chwała Ojcu”
7. „X Przykazań Bożych”
8. „Modlitwa przed posiłkiem”
9. „Modlitwa po posiłku”

– – – – – – – – – – – – – – – – – –
Punkty od 10 do 26 dziecko będzie stopniowo poznawać w ramach katechez, z wyjaśnieniem – i miałoby opanować i znać przed końcem kwietnia 2023 r. –
 zdając najpierw w obecności rodzica, a następnie księdza. 

10. Przykazanie miłości
11. 3 cnoty boskie
12. 6 prawd wiary
13. 7 darów Ducha Św.
14. 4 cnoty główne
15. Tajemnice różańca św. radosne, bolesne, światła i chwalebne
16. Credo
17. 7 sakramentów
18. Akt: wiary, nadziei, miłości i żalu
19. Uczynki miłosierdzia względem ciała
20. Uczynki miłosierdzia względem duszy
21. Najważniejsze dobre uczynki
22. 7 grzechów głównych
23. 5 warunków dobrej spowiedzi
24. 5 przykazań kościelnych
25. Sakrament pokuty – spowiedź
26. Święta nakazane w Wielkiej Brytanii – daty i nazwy