Rada Administracyjna Lokalnej PMK w Cardiff

Rada Administracyjna parafii jest ustanawiana przez Duszpasterza zarządzającego Parafią i zatwierdzona przez Rektora  i Powierników Polskiej Misji Katolickiej (PMK). Celem rady jest świadczenie pomocy w administrowaniu parafią i dobrami Lokalnej Polskiej Misji Katolickiej.

Lokalna Rada Administracyjna działa w oparciu o statut PMK 'Terms of Reference’ i odpowiada przed Powiernikami PMK. Powiernicy są odpowiedzialni za całokształt działalności PMK w tym za upełnomocnione działania Rad Administracyjnych.

Dowiedz się więcej

Polska parafia w Cardiff

Msze św. w języku polskim w Cardiff odbywały się w Katedrze i różnych kościołach od czasów powojennych. Do 2008 roku polska parafia w Cardiff wynajmowała kościół i plebanię w Nazaret House. Od 2008 roku polska wspólnota korzystała z gościnności brytyjskiej parafii św. Patryka w Cardiff. Od października 2017 r. siedzibą polskiej parafii w Cardiff jest … Dowiedz się więcej