Polska parafia w Cardiff

fot. M. Steckiewicz

Msze św. w języku polskim w Cardiff odbywały się w Katedrze i różnych kościołach od czasów powojennych. Do 2008 roku polska parafia w Cardiff wynajmowała kościół i plebanię w Nazaret House. Od 2008 roku polska wspólnota korzystała z gościnności brytyjskiej parafii św. Patryka w Cardiff. Od października 2017 r. siedzibą polskiej parafii w Cardiff jest kościół Matki Bożej z Lourdes w Cardiff.

fot. M. Steckiewicz

Polska parafia rzymskokatolicka w Cardiff jest parafią personalną. Oznacza to, że członkami wspólnoty są te osoby, które pisemnie wyrażą przynależność do parafii. Formalnie parafia polska w Cardiff należy do Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, odpowiadającej za duszpasterstwo Polaków w tym regionie.

fot. M. Steckiewicz

Jesteśmy przekonani, że są w Cardiff i południowej Walii Polacy, dla których ważna jest modlitwa w języku polskim, dostęp do sakramentów w języku polskim oraz święta zgodne z polskimi tradycjami. Jesteśmy świadomi, że tylko w polskiej parafii można praktykować polskie formy pobożności i duchowości wyniesione z Ojczyzny, polskie pieśni i modlitwy. W warunkach emigracyjnych to w polskiej parafii można najlepiej

fot. M. Steckiewicz

przekazywać dzieciom kulturę polską i tradycje związane z polskimi obrzędami i zwyczajami. To najlepsze miejsce aby w ojczystym języku i w łączności z bogatą kulturą polską, we wspólnocie Kościoła formować dojrzałą wiarę oraz budować głęboką i żywą relację z Bogiem.