Biuletyn Parafialny 27.05.2018

Liturgia:  Uroczystość Najświętszej Trójcy  – 27.05.2018  

Dzisiejsze czytania: Pwt 4, 32-34. 39-40; Ps 33 (32), 4-5. 6 i 9. 18-19. 20 i 22; Rz 8, 14-17; Mt 28, 16-20

Ewangelia dzisiejszej niedzieli

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.

Rozważanie

Dzisiejsza niedziela jest zaproszeniem, by głębiej wejść w tajemnicę Trójcy Świętej. Intelektualnie nie da się Jej ogarnąć, ale możemy w Niej zamieszkać, zanurzyć się. Jako ochrzczeni w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, jesteśmy mieszkańcami Boga. Nie obcymi ani przychodniami, ale Jego dziećmi, uczestniczącymi w Jego życiu. On dziś nas zaprasza do zanurzenia się samym źródle tajemnicy Miłości.

Jacek Szymczak OP, Oremus

Modlitwy do Trójcy Świętej

Ciebie, Boga Ojca niezrodzonego,
Ciebie Syna jednorodzonego,
Ciebie Ducha Pocieszyciela
całym sercem i usty wyznajemy,
chwalimy i błogosławimy.

* * *

Boże mój, wierzę w Ciebie, ufam Tobie,
kocham Cię nade wszystko z całej duszy mojej,
z całego serca mego i ze wszystkich sił moich.
Kocham Cię, bo jesteś nieskończenie dobry
i godzien wszelkiej miłości.
A ponieważ kocham Cię, przeto żałuję
z całego serca, żem Ciebie obrażał.
Zmiłuj się nade mną grzesznikiem.

* * *

Święty Boże, Święty mocny,
Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami.
Tobie cześć, Tobie chwała,
Tobie dziękczynienie po wszystkie wieki,
o Trójco błogosławiona.

Informacje parafialne

  1. Najbliższy piątek jest pierwszym piątkiem miesiąca. Spowiedź od godz.: 18.00 do 19.00. O 19.00 Msza Św., o 19.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu, adoracja prowadzona przez naszą scholę oraz kontynuacja spowiedzi.
  2. 3 czerwca celebrować będziemy przniesioną z czwartku Uroczystość Bożego Ciała. Msze Św. według porządku niedzielnego. Po pierwszej Mszy Św. czyli około godz.: 11.15 rozpoczniemy procesję eucharystyczną do czterech ołtarzy. Po procesji druga Msza św.  – Msza dziecięca o godz.: 12.00. O przygotowanie ołtarzy proszę: I – Róże Różańcowe, II – rodziców dzieci komunijnych, III – Wspólnotę Zacheusz i Domowy Kościół, IV – schole parafialne. Tematyka ołtarzy: według charyzmatów poszczególnych grup.
  3. Przyszłą niedzielę zmiana tajemnic różańcowych. Róż dorosłych po Mszy Św. o godz.: 10.30, róż dziecięcych po Mszy Św. o godz.: 12.00.
  4. Planujemy wraz z Centrum Kultury Polskiej w Caerphilly zorganizować10 czerwca przy parafii Dzień Polski. Osoby, które pragnęłyby włączyć się w organizacje proszę o kontakt.
  5. Bóg zapłać za ofiary złożone na potrzeby naszej parafii. Newport – £ 102 Cardiff – £ 307,30 Gift Aid – £ 39

ROZKŁAD MSZY ŚWIĘTYCH I INTENCJE MSZALNE

26.05 SOBOTA 19.15 CF Za dusze czyśćcowe.
27.05 NIEDZIELA

 

9.00 NP …………………………………
10.30 CF + Arkadiusz Wysocki – od rodz.
12.00 CF + Mamę Leokadię Kuczowicz i zm. dziadków.
16.00 HR + Memę Teresę Kłusek
01.06 PIĄTEK 19.00 CF + Mamę Stanisławę Chromińską. – od Pani Marysi.
02.06 SOBOTA 19.15 CF W int. córki, o rozwiązanie i Boże błog.
03.06 NIEDZIELA

 

9.00 NP ………………………………………..
10.30 CF W int. Pani Ani – dz. – błag.
12.00 CF W int. Matyldy w 3 r. ur. – dz. – błag.
19.15MT + Prosperi Assunta.

Życzę wszystkim Parafianom błogosławionego i słonecznego tygodnia

Pobierz w PDF: biuletyn parafialny 27.05.2018