Biuletyn Parafialny 7.1.2018

Liturgia:

Uroczystość Objawienia Pańskiego – 07.01.2018  

Dzisiejsze czytania: Iz 60,1-6; Ps 72,1-2.7-8.10-13; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,3; Mt 2, 1-12

Ewangelia dzisiejszej niedzieli

Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon . Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: W Betlejem judzkim, bo tak napisał Prorok: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców
i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon. Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny.

Komentarz liturgiczny

Dziś obchodzimy Uroczystość Objawienia Pańskiego, w tradycji znaną jako Święto Trzech Króli. Królowie – Kacper, Melchior i Baltazar udali się do Betlejem, aby oddać pokłon nowo narodzonemu Jezusowi Chrystusowi. Złożyli Mu w darze złoto, kadzidło i mirrę. Z tym wydarzeniem wiąże się zwyczaj święcenia: kredy, kadzidła i wody. Święto Objawienia Pańskiego to dopełnienie uroczystości Bożego Narodzenia. Upamiętnia ona narodziny Jezusa Chrystusa,
a zarazem uznanie Go przez przedstawicieli narodu Bożego wybrania, przez przedstawicieli Izraela, czyli starożytnych Żydów. To pasterze jako pierwsi przybyli, aby oddać chwałę Jezusowi w którym rozpoznali i uznali prawdziwego Mesjasza W uroczystość Trzech Króli upamiętnia się objawienie Jezusa Chrystusa i uznanie Go przez przedstawicieli narodów pogańskich. W starożytności świat był podzielony między lud Bożego wybrania, czyli Izrael oraz inne ludy i narody, które wyznawały rozmaite formy religii pogańskich. I oto okazało się, że ziarna prawdy są obecne także w religiach pogańskich. Bo obecna w nich była tęsknota za poznaniem jedynego i prawdziwego Boga. Ci trzej mędrcy uosabiają tę tęsknotę.

ROZKŁAD MSZY ŚWIĘTYCH I INTENCJE MSZALNE

06.01 SOBOTA 19.15 CF +Stanisławę i Stanisława Chromińskich.
07.01 NIEDZIELA

 

 

 

 9.00 NP + Taty Leszka Choińskiego (3 r. śm.).
10.30 CF + Rodzice: Wacław (16 r. śm.) Marianna Sawiccy

+Rodzice przybrani: Zygmunt (10 r. śm.) Janina Mucuś

12.00CF

 

W int. Małgorzaty i Romana Prokop w 35 r. ślubu – dziękczynno – błagalna.
19.15MT W pewnej intencji w II rocznicę – o pokój ducha
i dar rodzicielstwa.
12.01 PIĄTEK 19.00CF W int. Ani i Piotra i ich rodzin.
13.01 SOBOTA 19.15CF W int. Kazimiery Sokulskiej o łaskę zdrowia.
14.01

 

NIEDZIELA

 

9.00 NP …………………………………………………
10.30 CF W int. Pani Ewy  w r. urodzin, dziekczynno – błagalna.
12.00 CF +Franciszka Potockiego (1 r. śm.)

INFORMACJE PARAFIALNE

  1. Dziś celebrujemy Uroczystość Objawienia Pańskiego, która w Wielkiej Brytanii jest przeniesiona z dnia 6 stycznia.
  2. Drodzy Parafianie, jeśli ktoś pragnąłby zaprosić mnie z wizytą kolędową można to uczynić po każdej Mszy Świętej lub telefonicznie.
  3. Dzisiejsza niedziela jest pierwszą niedzielą miesiąca. Zmiana tajemnic różańcowych po Mszy Św. o godz. 10.30, a Róży dziecięcej po Mszy Św. o godz. 12.00.
  4. Dziś po Mszy Św. o 10.30 dzieci pod kierunkiem Pani Danusi przedstawią inscenizację jasełkową.
  5. Kolejne spotkanie w cyklu przygotowań do przyjęcia sakramentu bierzmowania 20 stycznia w sobotę po Mszy Św. wieczornej czyli o 19.15.
  6. W przyszłą niedziele po Mszy Św. dla dzieci i katechezie, Pani Anita zaprasza do sali parafialnej na koncert pianistyczny w wykonaniu swoich uczniów.
  7. W przyszłą sobotę na godz. 15.30 zapraszamy dzieci wraz z rodzicami na inauguracyjne spotkanie Zespołu Pieśni i Tańca do sali parafialnej.
  8. Bóg zapłać za ofiary złożone w zeszłą niedzielę na potrzeby naszej parafii.

Newport – £ 92,85   Cardiff  – £ 321

Życzę wszystkim Parafianom błogosławionego i słonecznego tygodnia

Pobierz biuletyn w PDF: biuletyn parafialny 07.01.2018