Biuletyn Parafialny 31.12.2017

Liturgia:

Niedziela Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa – 31.12.2017  

Dzisiejsze czytania: Syr 3,2-6.12-14; Ps 128,1-5;Kol 3,12-21; Kol 3,15-16; Łk 2,22-40

Ewangelia dzisiejszej niedzieli

Gdy upłynęły dni Ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela. A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu
w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła
z mężem i pozostawała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta – Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.

Komentarz liturgiczny

Święto świętej Rodziny zaczęto obchodzić w różnych krajach i diecezjach od wieku XVIII. Po raz pierwszy ustanowił je 4 listopada 1684 r. w Kanadzie, za aprobatą papieża Aleksandra VII, biskup Francois Montmorency-Laval. Na stałe do liturgii wprowadzono je za pontyfikatu papieża Leona XIII, który 20 listopada 1890 r. wydał dekret aprobujący „kult czci zwrócony ku Rodzinie Świętej”. Zatwierdził je papież Leon XIII (+ 1903).
W jednej ze swoich encyklik napisał: „Pod opieką Najświętszej Matki i św. Józefa w zupełnym ukryciu wychowywał się Jezus, Słońce sprawiedliwości, zanim swym blaskiem oświecił narody. Niewątpliwie jaśniała w tej Rodzinie wzajemna miłość, świętość obyczajów i pobożne ćwiczenia – jednym słowem wszystko, co rodzinę może uszlachetnić i ozdobić, aby dać na wzór naszym czasom”. Leon XIII był też pierwszym, który wskazał na małżeństwo jako miejsce uświęcenia nadrabiając wielowiekowy brak spojrzenia na rodzinę jako na miejsce postępu duchowego i służby w Kościele. Papież Benedykt XV (+ 1922) rozszerzył święto Świętej Rodziny na cały Kościół.

ROZKŁAD MSZY ŚWIĘTYCH I INTENCJE MSZALNE

29.12 PIĄTEK 19.00CF W int. męża o pokój serca i radość Bożą.
30.12 SOBOTA 19.15 CF W int. Kamili do Matki Bożej o opiekę – od mamy
31.12 NIEDZIELA

 

 

 

 9.00 NP W int. Pani Emilii Rudzkiej – o łaskę zdrowia.
10.30 CF Dziekczynno – błagalna dla rodzin mojej i męża.
12.00CF

 

W r. urodzin Anny Wiśniewskiej – dziękczynno -błagalna
01.01 Nowy Rok

Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

12.00CF W int. Tomasza w 6 r. ur. – dziękczynno – błagalna
14.00NP ……………………………………………
19.00 CF ……………………………………………
05.01 PIĄTEK 19.00CF ……………………………………………
06.01 SOBOTA 19.15CF +Stanisławę i Stanisława Chromińskich.
07.01

 

  9.00 NP + Taty Leszka Choińskiego (3 r. śm.).
10.30 CF + Rodzice: Wacław (16 r. śm.) Marianna Sawiccy

+Rodzice przybrani: Zygmunt (10 r. śm.) Janina Mucuś

12.00 CF W int. Małgorzaty i Romana Prokop w 35 r. ślubu – dziękczynno – błagalna.
19.15MT W pewnej intencji w II rocznicę – o pokój ducha
i dar rodzicielstwa.

INFORMACJE PARAFIALNE

  1. Jutro Nowy Rok Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Msze Św. w Cardiff o godz.: 12.00 i 19.00, w Newport o godz.14.00

2.Drodzy Parafianie, jeśli ktoś pragnąłby zaprosić mnie z wizytą kolędową można to uczynić po każdej Mszy Świętej lub telefonicznie.

  1. W przyszłą niedzielę będziemy celebrować Uroczystość Objawienia Pańskiego, która w Wielkiej Brytanii jest przeniesiona z dnia 6 stycznia.
  2. Przyszła niedziela jest pierwszą niedzielą miesiąca. Zmiana tajemnic różańcowych po Mszy Św. o godz. 10.30, a Róży dziecięcej po Mszy Św. o godz. 12.00.
  3. W tym tygodniu również przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W piątek spowiedź w godz.: 18.30-19.00 i 19.30-20.30.
  4. Bóg zapłać za ofiary złożone w zeszłą niedzielę na potrzeby naszej parafii.

Newport – £ 64,52   Cardiff  – £ 221,70

Życzę wszystkim Parafianom błogosławionego i słonecznego tygodnia

Pobierz w PDF: biuletyn parafialny 31.12.2017