Biuletyn Parafialny 23.09.2018

Liturgia:  Niedziela XXV tygodnia okresu zwykłego – 23.09.2018

Dzisiejsze czytania: Mdr 2, 12. 17-20; Ps 54 (53), 3-4. 5. 6 i 8; Jk 3, 16 – 4, 3; Mk 9, 30-37

Ewangelia dzisiejszej niedzieli

Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: “Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity, po trzech dniach zmartwychwstanie”. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich: “O czym to rozprawialiście w drodze?” Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: “Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich”. Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: “Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał”.

Rozważanie

Kiedy Chrystus mówi Apostołom o czekającej Go męce, oni spierają się, który z nich jest ważniejszy. Pycha czyni z człowieka istotę bardzo słabą, egocentryczną, szukającą wygody, uciekającą od trudu i cierpienia. Jezus uczy, że prawdziwa wielkość człowieka polega na służbie, na oddaniu siebie Bogu. Aby otrzymać tę mądrość zstępującą z góry trzeba trwać na modlitwie i stać się jak dziecko, które bezgranicznie ufa Ojcu.
Anna Lutostańska, Oremus.

Modlitwa Kościoła

(święta od spraw beznadziejnych)

Najłaskawszy Boże, który wsławiasz św. Ritę nie niknącym blaskiem cudów, spraw prosimy, abyśmy za jej wstawiennictwem mogli otrzymać to,
o co Cię błagamy.

Nie gardź, wszechmogący Boże, sługami Twoimi, którzy do Ciebie uciekają w swoich utrapieniach, ale dla chwały Twojej i za wstawiennictwem św. Rity łaskawie przyjdź nam z pomocą w utrapieniach naszych. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen!

Święci na każdy dzień.

23 września – Św. ojciec Pio; – Św. Tekla.

24 września – Błogosławiony Herman Kaleka.
25 września – Św. Władysław z Gielniowa.
26 września – Św. Kosma i Damian.
27 września – Św. Wincenty a Paulo.
28 września – Święty Wacław.
29 września – Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
30 września – Św. Hieronim.

Informacje parafialne

  1. Zapraszamy na kolejny kurs przedmałżeński, który rozpoczynamy 29 września (sobota) po wieczornej Mszy św.
  2. W piątek po Mszy Św. zapraszam na pierwsze po przerwie spotkanie wspólnoty modlitewnej „ Zacheusz”.
  3. W imieniu organizatorów zapraszam na spotkania grupy AA we wtorki
    o godz.: 19.00 do sali parafialnej.
  4. W dniach 15 – 19 października planujemy udać z pielgrzymką do Sanktuarium w Lourdes. Zapraszam do udziału i proszę o kontakt.
  5. Bóg zapłać za ofiary złożone na potrzeby naszej parafii.
    Newport – £ 89,70; Cardiff – £ 299,10; Gift Aid – £ 76.

ROZKŁAD MSZY ŚWIĘTYCH I INTENCJE MSZALNE

22.09 SOBOTA 19.15 CF Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą
o dalszą opiekę nad rodziną.
23.09 NIEDZIELA

 

9.00 NP W int. Anny, Samuela i Tobiasza; Dz.–błag.
10.30 CF W int. Jolanty i Grzegorza Krasoń
w 20 r. ślubu. Dz. – błag.
12.00 CF W int. Eweliny i Manuela – nowo poślubionych 8 września w Lizbonie.
16.00 HR W int. Elżbiety i Pawła Bońkowskich
w 42 r. ślubu. Dz. – błag.
28.09 PIĄTEK 19.00 CF + Za Dusze czyśćcowe.
29.09 SOBOTA 19.15 CF W int. mężczyzn – z okazji dnia chłopaka – od Pań
30.09 NIEDZIELA

 

9.00 NP + Piotra Śliwę (30 dni. po śm.)
10.30 CF W int. Małgorzaty i Stanisława Cedro w 40 r. ślubu. Dz.–błag.
12.00 CF W int. Dominika w 1 r. urodzin. Dz.–błag.

Życzę wszystkim Parafianom błogosławionego i słonecznego tygodnia