Biuletyn Parafialny 21.10.2018

Liturgia:  Niedziela XXIX tygodnia okresu zwykłego – 21.10.2018

Liturgia Słowa: (Iz 53, 10-11); (Ps 33 (32), 4-5. 18-19. 20 i 22); (Hbr 4, 14-16); (Mk 10, 45); (Mk 10, 35-45);

Ewangelia dzisiejszej niedzieli

Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: “Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy”. On ich zapytał: “Co chcecie, żebym wam uczynił?” Rzekli Mu: “Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie”. Jezus im odparł: “Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?” Odpowiedzieli Mu: “Możemy”. Lecz Jezus rzekł do nich: “Kielich, który Ja mam pić, wprawdzie pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane”. Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: “Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu”.

Rozważanie

Ci, którzy decydują się podążać za Jezusem, nieuchronnie będą z Nim dzielić Jego mękę i krzyż, a więc pić z Jego kielicha. I nie jest to kwestią zaszczytów ani hierarchii w bliskości z Panem, gdyż droga przyjaźni z Chrystusem to droga służby, kto chce być pierwszym, niech będzie sługą i niewolnikiem wszystkich. Stań się najmniejszy, stań się nieważny, stań się jak Chrystus. O. Tomasz Zamorski OP, Oremus.

Oddanie się w opiekę świętemu Józefowi

                   Ojcze ubogich, o Józefie święty, oto my, ubodzy w święte skarby nieba, my ubodzy w cnoty i łaski, po Maryi błagamy Ciebie, Patronie przemożny u Boga. Wyjednaj nam odpuszczenie grzechów i wstręt do grzechów. Wyproś nam zamiłowanie cnoty, pobożności, cierpliwości i bojaźni Bożej.

                   Uproś nam pomnożenie wiary mocnej i stałej, nadziei niezłomnej i miłości najgorętszej Boga i bliźniego. Jak Józef egipski był wybawicielem swego ludu i kraju, tak i Ty, Patronie, bądź ochroną naszą, pomocą naszą, wybawicielem naszym we wszystkich potrzebach tak duszy jak i ciała. Osłaniaj Kościół nasz święty katolicki, chroń Ojczyznę naszą, broń wszystkie chrześcijańskie stany, a szczególnie broń maluczkich oraz młodzież naszą. Daj nam chleba naszego, daj nam życie czyste, daj śmierć świętą i zbawienie wieczne. Amen.

Święci na każdy dzień.

21 października – Bł Jakub Strzemię.

22 października – Św. Salome;  Św. Jan Paweł II

23 października – Św. Jan Kapistran.

24 października – Św. Antonii Maria Claret.

25 października – Św. Piotr z Alkantary. – Bł. Carlo Gnocchi – Św. Kryspin

26 października – Błogosławiona Celina Borzęcka.

27 października – Święty Frumencjusz.

28 października – Święci Szymon Gorliwy i Juda Tadeusz.

Informacje parafialne

  1. Zapraszam na nabożeństwa różańcowe prowadzone przez nasze Róże Różańcowe. W piątek o 18.30, w sobotę i niedzielę po Mszach Św.
  2. Rozpoczynamy kolejny cykl przygotowań do sakramentu bierzmowania. Kandydatów zapraszam w każdą trzecią sobotę miesiąca o godz.: 18.00.
  3. W imieniu organizatorów zapraszam na spotkania grupy AA we wtorki
    o godz.: 19.00 do sali parafialnej.

4 1 listopada Msze św. w Cardiff o godz.: 10.00 i 18.00; w Newport o godz.: 19.30. Natomiast na procesję za zmarłych zapraszam w niedzielę 4 listopada na godz.: 13.30 na cmentarz Ely.

  1. Zapraszamy na spotkanie wspólnoty modlitewnej w piątek po Mszy Św.
  2. Bóg zapłać za ofiary złożone na potrzeby naszej parafii.
    Newport – £ 115,70; Cardiff – £ 363,85; Gift Aid – £ 82.

ROZKŁAD MSZY ŚWIĘTYCH I INTENCJE MSZALNE

20.10 SOBOTA 19.15 CF + Dorotę i Jana Pawlica i zm. z rodz.
21.10 NIEDZIELA

 

9.00 NP + Piotra Tadeusza Badek (1 r. śm.).
10.30 CF W int. Pani Honoraty Janusz w r. urodzin.
12.00 CF + Małgorzatę Morawską, Janusza Lewandowskiego, Jarosława Kierzkowskiego.
22.10 PONIEDZ. 19.00 CF W int. Parafian.
26.10 PIĄTEK 19.00 CF + Za dusze w czyśćcu cierpiące.
27.10 SOBOTA 19.15 CF W int Pani Ewy Wierzbickiej w r urodzin..
28.10 NIEDZIELA

 

9.00 NP W int. Fabiana w 5 r. ur. – Dz. – błag.
10.30 CF + Dziadków Józefa i Marianny Głowackich.
12.00 CF W int. Pani Barbary.
16.00 …………………………………….

 Życzę wszystkim Parafianom błogosławionego i słonecznego tygodnia

Pobierz w PDF: biuletyn parafialny 21.10.2018