Biuletyn Parafialny 04.04.2021

Liturgia:  Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego  – 04.04.2021

Ewangelia dzisiejszej niedzieli

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

Rozważanie

Bóg wskrzesił Jezusa trzeciego dnia i ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. Zbliża się godzina, kiedy umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, co usłyszą, żyć będą. Każdy, kto wierzy w Zmartwychwstałego Pana, przeszedł ze śmierci do życia. Pan obiecał, że kto wierzy w Niego, ma życie wieczne i zostanie przez Niego wskrzeszony w dniu ostatecznym. Jak Ojciec ma życie w sobie samym i jak Syn ma życie w sobie samym, tak każdy, kto w Niego wierzy, ma Jego życie w sobie i nie umrze na wieki. Zmartwychwstał Pan i żyje na wieki – i my w Nim żyć będziemy na wieki. On jest Życiem naszym!                                                                Marek Ristau

Informacje parafialne

 1. SPOWIEDZI WIELKOPOSTNE

WTOREK            18.30 -19.00 oraz po Mszy św.

ŚRODA                9.30 -10.00 oraz po Mszy św.

CZWARTEK       18.00 – 18.30 oraz po Liturgii

PIĄTEK               18.00 – 18.30 oraz po Liturgii

SOBOTA             19.00 – 19.30 oraz po Liturgii

 1. MSZE ŚW. W WIELKIM TYGODNIU

WTOREK 19.00

ŚRODA 10.00

 1. CELEBRACJE TRIDUUM PASCHALNEGO

CZWARTEK  19.00 Msza Wieczerzy Pańskiej.

PIĄTEK           19.00 Liturgia Męki Pańskiej

SOBOTA         20.00 Wigilia Paschalna.

 

 1. MSZE ŚW. W ŚWIĘTA WIELKANOCNE
 • NIEDZIELA ZMARTWYCHSTAWIA

6.00; 9.00; 10.00; 11.30; 13.00

 • PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY

10.00; 11.30; 13.00

 

 1. POŚWIĘCENIE POKARMÓW W WIELKĄ SOBOTĘ

 CARDIFF                   9.00 – 12.00; 14.00 – 17.00

Prosimy zapoznać się z zasadami obowiązującymi przy poświęceniu:

 • Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w kościele poświęcenie pokarmów odbędzie się turami co 3 – 5 minut. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.
 • Jednorazowo w kościele może przebywać maksymalnie 10 rodzin, prosimy zając miejsca w nawie środkowej z zachowaniem dystansu 2 metrów.
 • W budynku obowiązuje ruch jednostronny: wchodzimy wejściem głównym i wychodzimy bocznym – kierujemy się naklejonymi na podłodze strzałkami. W budynku nie zajmujemy miejsc siedzących – zajmujemy tylko wyznaczone miejsca stojące.
 • Na poświęcenie pokarmów nie trzeba się zapisywać.
 • W czasie poświęcenia pokarmów parking będzie zamknięty.
 • Bardzo prosimy o stosowanie się do zaleceń wolontariuszy pomagających w kościele. Na terenie kościoła (wewnątrz budynku i na zewnątrz) obowiązują maseczki i przestrzeganie reżimu sanitarnego.
 • Zgłoszenia w sprawach kancelaryjnych (zaświadczenia, akty chrztu itp.) prosimy zgłaszać w innym terminie (po każdej Mszy Świętej).
 • W wypadku zaobserwowanych naruszeń – ze względu na bezpieczeństwo uczestników – parafia zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odwołania poświęcenia pokarmów i zamknięcia kościoła.

Pobierz Biuletyn w PDF: BIULETYN PARAFIALNY – 04.04.2021