Dzień Świętości Życia

Czwartek 25 marca w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Kościół w Polsce obchodzi Dzień Świętości Życia. Od lat jest on połączony z duchową adopcją dziecka poczętego.
👉 Msze święte odbędą się o godz.
18.00 i 19.00 w Cardiff

Duchowa adopcja to modlitwa zainicjowana przez ojców paulinów ponad 30 lat temu w warszawskim kościele pw. Świętego Ducha, który jest obecnie sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia.

„Istotą duchowej adopcji jest codzienna modlitwa za dziecko w łonie matki, trwająca przez dziewięć miesięcy. Polega ona na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy (dziesiątki) różańca świętego oraz specjalnej, krótkiej modlitwy za dziecko, którego życie jest zagrożone”.

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 25 marca, w czasie mszy św. na Jasnej Górze nastąpi złożenie przyrzeczeń duchowej adopcji dziecka poczętego. Przyrzeczenie można złożyć też indywidualnie w domu.

„Przeżywany teraz czas realnego zagrożenia własnego życia mobilizuje do szukania sposobów jego chronienia, ale także pobudza do wzajemnej modlitwy. Jest szansą otwarcia oczu i serca – nowego spojrzenia – na najbardziej bezbronne i samotne wobec zagrożenia zagładą – życie dzieci nienarodzonych” – podkreślają paulini.

Szczegółowe informacje o dziele adopcji dziecka poczętego można znaleźć na stronach:

 centrumzawierzenia.jasnagora.pl, www.duchowaadopcja.pl oraz paulini.com.pl/duchowa-adopcja/. Aby ułatwić codzienne zobowiązanie modlitewne, można też skorzystać z aplikacji na telefon "Adoptuj życie", stworzonej przez Fundację Małych Stópek. Dzięki aplikacji można zobaczyć, jak dziecko codziennie rośnie, są również zdjęcia USG, które towarzyszą w każdym dniu modlitwy.

Dzień Świętości Życia został ustanowiony w Kościele w Polsce w 1998 r. w odpowiedzi na apel św. Jana Pawła II zawarty w encyklice "Evangelium vitae", ogłoszonej 25 lat temu, 25 marca 1995 r.


Papież napisał w niej m.in., że "Człowiek i jego życie jawią się nam jako jeden z najwspanialszych cudów stworzenia". Dzień Świętości Życia przypada dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem. Jego celem jest budzenie wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia na każdym jego etapie oraz zwrócenie uwagi na potrzebę szczególnej troski o nie.