Biuletyn Parafialny 8.12.2019

Liturgia: Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP – II Niedziela adwentu – 08.12.2019

Ewangelia dzisiejszej niedzieli

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” Wtedy odszedł od Niej anioł.

Rozważanie

Maryja Niepokalana, najczystsza Dziewica jaśniejąca świętością, jest wizerunkiem Kościoła, który kiedyś cały będzie święty i nieskalany przed Bożym obliczem. Oddając Jej cześć, wielbimy Boga, który mocą zasług przewidzianej śmierci Jezusa zachował Ją od grzechu, oraz wyznajemy wiarę w to, że także my, grzeszni, staniemy się czyści dzięki tej samej ofierze krzyża. Chwała Maryi jest znakiem, że Bóg naprawdę jest w stanie przemienić serce każdego człowieka, który, jak Ona przy Zwiastowaniu, zechce wypowiedzieć Mu swoje: Tak.

Święci na każdy dzień.

8 grudnia – Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny
9 grudnia – Święty Juan Diego Cuauhtlatoatzin
10 grudnia – Najświętszej Maryi Panny Loretańskiej; Św. Grzegorz III
11 grudnia – Święty Damazy I
12 grudnia – NMP z Guadalupe
13 grudnia – Święta Łucja
14 grudnia – Święty Jan od Krzyża
15 grudnia – Święta Maria Crocifissa

Informacje parafialne

  1. 1. Drodzy Parafianie ważną w życiu Parafii jest wzajemna modlitwa. W adwencie zachęcam do podjęcia szczególnej formy modlitwy w intencji naszej parafii, do włączenia się w „sztafetę postną”.
  2. Zapraszam na Adwentowe Msze św. Roratnie – Msze św. o Matcie Bożej – w każdy wtorek, czwartek i piątek adwentu o godz. 19.00.

3 Serdeczne podziękowania dla organizatorów festynu charytatywnego  Kasi i Karolowi Kuźbińskim, wszystkim, którzy ich wspierali w prowadzeniu, sponsorom oraz Wam parafianie za otwartość Waszych serc. Dochód z festynu czyli £1120.56 zostało przeznaczone przez organizatorów na pomoc w rehabilitacji chorego Mikołaja.

  1. W dniu dzisiejszym poświecenie medalików NMP dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Św.
  2. Do spowiedzi adwentowej zapraszam poł godziny przed każdą Mszą św. roratnią.
  3. W najbliższy piątek zapraszam na spotkanie wspólnoty Mężczyzn Św. Józefa.
  4. Bóg zapłać za ofiary złożone w zeszłą niedzielę na potrzeby naszej parafii.
    Newport – £ 105,76 Cardiff  – £ 253.45 Gift Aid – £ 86

ROZKŁAD MSZY ŚWIĘTYCH I INTENCJE MSZALNE

07.12 SOBOTA 19.15 CF + Sebastiana Marcina Kąkola.
08.12 NIEDZIELA

 

9.00 NP Rez.
10.30 CF W int. kochanego męża  Tomasza z okazji urodzin. Dz. – błag.
12.00 CF + Marzannę Gołaszowską
10.12 WTOREK 19.00CF ……………………………………….
12.12 CZWARTEK 19.00CF ………………………………………
13.12 PIĄTEK 19.00 CF ……………………………………….
14.12 SOBOTA 19.15 CF ……………………………………….
15.12 NIEDZIELA

 

9.00 NP ……………………………………….
10.30 CF W int. Roberta Jeża w r. ur. Dz. – błag.
12.00CF W int. Marysi Pankowskiej 2 r. ur. oraz w int. Pani Ani Pankowskiej w r. ur. Dz. – błag.

Życzę wszystkim Parafianom błogosławionego i słonecznego tygodnia.