Biuletyn Parafialny 22.09.2019

Liturgia: Niedziela – XXV Niedziela zwykła- 22.09.2019

Ewangelia dzisiejszej niedzieli

Jezus powiedział do swoich uczniów: “Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał go do siebie i rzekł mu: “Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą”. Na to rządca rzekł sam do siebie: “Co ja pocznę, skoro mój pan pozbawia mię zarządu? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, żeby mię ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę usunięty z zarządu”. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: “Ile jesteś winien mojemu panu?”. Ten odpowiedział: “Sto beczek oliwy”. On mu rzekł: “Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko
i napisz: pięćdziesiąt”. Następnie pytał drugiego: “A ty, ile jesteś winien?”. Ten odrzekł: “Sto korcy pszenicy”. Mówi mu: “Weź swoje zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt”. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światła. Ja także wam powiadam: “Zyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto wam powierzy? Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze? Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie”.

Rozważanie

Nasza wiara, aby była autentyczna, musi sięgać konkretów codziennego życia. Dzisiaj Pan Bóg pyta nas o nasze odniesienie do ludzi i o dysponowanie dobrami materialnymi. Oszustwo, wyzysk, chciwość nie pozostaną bez konsekwencji. I do nas skierowane są słowa: Zdaj sprawę z twego zarządu. Póki mamy czas, możemy sobie zjednywać bliźnich. Tylko okazując miłosierdzie ludziom, możemy liczyć, że i Bóg nam je okaże.                         „Oremus”.

Święci na każdy dzień.

22 września – Święty Maurycy
23 września – Św. ojciec Pio; – Św. Tekla
24 września – Błogosławiony Herman Kaleka
25 września – Św. Władysław z Gielniowa
26 września – Św. Kosma i Damian
27 września – Św. Wincenty a Paulo
28 września – Święty Wacław
29 września – Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.

Informacje parafialne

1.W najbliższy piątek zapraszamy na spotkanie wspólnotę Mężczyzn Św. Józefa. Spotkanie rozpoczynamy Mszą św. o godz. 19.00.

2. Zapraszamy do udziału w kursie przedmałżeńskim. Pierwsze spotkanie 12 października w sobotę o godz.: 10.30.

3. W naszej parafii od dwóch lat istnieje Krąg Domowego Kościoła. Wspólnota, której celem jest formacja duchowa w rodzinie i pomoc w uświęcaniu poprzez piękne życie rodzinne. Krąg rozpoczyna swoją roczną formacje w dniu dzisiejszym Mszą św. o godz. 10.30. Powstał w naszej parafii kolejny Krąg DK. Pierwsze spotkanie nowego kręgu odbyło się w dniu wczorajszym. Rodziny, które pragną do nas dołączyć zapraszamy i prosimy o kontakt.

ROZKŁAD MSZY ŚWIĘTYCH I INTENCJE MSZALNE

21.09 SOBOTA 19.15 CF +Halinę Toczek.
22.09

 

NIEDZIELA

 

9.00 NP W int. Pani Ani, Samuela i Tobiasza w r. ur. Dz. – błag.
10.30 CF W int. Jakuba w 18 r. ur. Dz. – błag.
12.00 CF W int. taty Alfreda i braci Wiesława i Krzysztofa. Dz. – błag.
16.00HR W int. Rodz. Bańkowskich. Dz. – błag.
27.09 PIĄTEK 19.00 CF W int. Patrycji i Damiana Gosławskich w 7 r. ślubu. Dz. – błag.
28.09 SOBOTA 19.15 CF W int. rodz. Rożynek. Dz. – błag.
29.09

 

NIEDZIELA

 

9.00 NP Rez.
10.30 CF W int. kochanej żony Anny w okragłą r. urodzin. Dz. – błag.
12.00CF +Jana Kaczorowskiego (24 r. śm.),

+Mariana Kuźbińskiego (6 r. śm.).

 

Życzę wszystkim Parafianom błogosławionego i słonecznego tygodnia