Biuletyn Parafialny 9.12.2018

Liturgia: II Niedziela adwentu – 09.12.2018

Ewangelia dzisiejszej niedzieli
Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: „Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże”.


Rozważanie
W codziennym życiu zdarza się nam spotykać ludzi bardzo krytycznych i wymagających, którzy łatwo dostrzegają nasze wady i błędy, obnażając je ciętym językiem. Zazwyczaj nie darzymy ich sympatią, często wręcz ich ignorujemy. A przecież mają oni w sobie coś z Jana Chrzciciela, surowego proroka wzywającego do nawrócenia. Surowość, z jaką drugi człowiek widzi nasze wady i błędy, nie zawsze jest wynikiem jego stronniczości. Często może być reakcją na naszą zatwardziałość serca i wezwaniem do przemiany życia.

Ks. Jan Konarski, ”Oremus”


Codzienne ofiarowanie Jezusowi
Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Maryi
wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego, jako
wynagrodzenie za grzechy moje. Łączę je z tymi wszystkimi intencjami,
w jakich Ty za nas ofiarowałeś się na krzyżu i nieustannie ofiarujesz
się na ołtarzu. Ofiaruję Ci je za Kościół święty, za Ojca świętego
i na intencje na dzień dzisiejszy wyznaczone, za potrzeby naszej
parafii, rodziny, za przełożonych i krewnych tak żywych, jak i zmarłych.
Pragnę też zyskać wszystkie odpusty, jakich dostąpić mogę i ofiaruję
je za dusze w czyśćcu.

Amen.


Święci na każdy dzień
9 grudnia – Święty Juan Diego Cuauhtlatoatzin.
10 grudnia – Najświętszej Maryi Panny Loretańskiej; Św. Grzegorz III.
11 grudnia – Święty Damazy I
12 grudnia – NMP z Guadalupe.
13 grudnia – Święta Łucja.
14 grudnia – Święty Jan od Krzyża.
15 grudnia – Święta Maria Crocifissa.
16 grudnia- Święta Adelajda.
Informacje parafialne

  1. Zapraszam do udziału w adwentowej sztafecie postnej, która jest pięknym zwycza-jem w naszej parafii.
  2. W przyszły piątek zapraszamy na kolejny wieczór uwielbienia. Rozpoczynamy Mszą św. o godz.: 19.00.
  3. Kandydatów do bierzmowania zapraszam na kolejne spotkanie formacyjne w naj-bliższa sobotę o godz.: 19.15.
  4. Bóg zapłać za ofiary złożone na potrzeby naszej parafii.
    Newport – £ 79,40; Cardiff – £ 270,60; Merthyr T. – £54,70; Gift Aid – £ 90.

Pobierz w PDF: Biuletyn Parafialny 9.12.2018