Biuletyn Parafialny 2.12.2018

Liturgia: I Niedziela adwentu – 02.12.2018


Ewangelia dzisiejszej niedzieli
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Będą znaki na słońcu, księżycu
i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”.
Rozważanie
W kontekście napawających trwogą zapowiedzi końca świata pojawia się wezwanie, by nabrać ducha i podnieść głowę. Nie ma w tym cienia żartu czy ironii. Wezwanie to wpisuje się w przesłanie Dobrej Nowiny, która w słabości odnajduje moc, w ciemności światło, a w śmierci życie. Zawsze będzie nas dziwić, że właśnie
w najtrudniejszych chwilach życia Bóg najpełniej objawia swą tajemnicę. Ale też to przedziwne działanie Boga pozwala nam spojrzeć z odwagą na wszelkie doświadczenia życiowe. Zawsze możemy zachować nadzieję, że to, co trudne, kryje w sobie obietnicę Bożego miłosierdzia. Ks. Jan Konarski, ”Oremus”

Codzienne ofiarowanie Jezusowi
Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Maryi
wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego, jako
wynagrodzenie za grzechy moje. Łączę je z tymi wszystkimi intencjami,
w jakich Ty za nas ofiarowałeś się na krzyżu i nieustannie ofiarujesz
się na ołtarzu. Ofiaruję Ci je za Kościół święty, za Ojca świętego
i na intencje na dzień dzisiejszy wyznaczone, za potrzeby naszej
parafii, rodziny, za przełożonych i krewnych tak żywych, jak i zmarłych.
Pragnę też zyskać wszystkie odpusty, jakich dostąpić mogę i ofiaruję
je za dusze w czyśćcu. Amen.

Święci na każdy dzień
2 grudnia – Błogosławiony Rafał Chyliński; Święty Chromacjusz z Akwilei.
3 grudnia – Święty Franciszek Ksawery.
4 grudnia – Święta Barbara; Święty Jan Damasceński
5 grudnia – Święty Saba.
6 grudnia – Św. Mikołaj.
7 grudnia – Święty Ambroży.
8 grudnia – Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny.
9 grudnia – Święty Juan Diego Cuauhtlatoatzin.

Informacje parafialne

  1. Dzisiejsza niedziela jest I niedzielą adwentu. Rozpoczynamy adwent i kolejny rok litur-giczny. Zapraszam do udziału w adwentowej sztafecie postnej, która jest pięknym zwyczajem w naszej parafii.
    2.Dziś pierwsza niedziela miesiąca i zmiana tajemnic różańcowych. Intencja różyczek dzie-cięcych: Aby wszystkie dzieci na świecie poznały Jezusa.
    3.Przyszły piątek jest I piątkiem miesiąca. Spowiedź w od 18.00 do 19.00 i od19.30 do 20.30. Adoracje po Mszy Św. poprowadzi tradycyjnie nasza schola parafialna.
    4.W najbliższą sobotę obchodzimy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Msza św. o godz.: 10.00
  2. Bóg zapłać za ofiary złożone na potrzeby naszej parafii.
    Newport – £ 114,15; Cardiff – £ 363,35; Gift Aid – £ 88.

Pobierz w DPF: Biuletyn Parafialny 2.12.2018