Biuletyn Parafialny 06.05.2018

Liturgia:  VI Niedziela Wielkanocna  – 06.05.2018  

Dzisiejsze czytania: Dz 10, 25-26. 34-35. 44-48; 1 J 4, 7-10; J 15, 9-17

Ewangelia dzisiejszej niedzieli

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali”.

Rozważanie

Po raz kolejny usłyszymy dziś najważniejsze wezwanie Ewangelii, abyśmy się wzajemnie miłowali. To po tym wszyscy poznają, że jesteśmy uczniami Chrystusa. W tym świetle staje się zrozumiałe, dlaczego Chrystus nigdy nie posyłał uczniów pojedynczo, dlaczego tak ważna w głoszeniu słowa Bożego jest wspólnota. Nie możemy również oczekiwać owoców głoszenia Ewangelii, jeśli nie ma w nas miłości wobec tych, do których idziemy. Bóg jest miłością, przez miłość Go poznajemy i przez miłość przekazujemy Go innym.                        O. Marek Rojszyk OP

Modlitwy błagalne i dziękczynne w nowennie pompejańskiej

Modlitwy końcowe w trakcie części błagalnej – modlimy się tą modlitwą przez pierwsze 27 dni nowenny.

Pomnij o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twojej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twojej świątyni w Pompejach wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.

Modlitwy końcowe w trakcie części dziękczynnej – modlimy się tą modlitwą przez drugie 27 dni nowenny.

Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.

Informacje parafialne

  1. Dziś zmiana tajemnic różańcowych. Róż dorosłych po Mszy Św.
    o godz.: 10.30, róż dziecięcych po Mszy Św. o godz.: 12.00.
  2. W miesiącu maju zapraszam na nabożeństwa majowe: w piątek sobotę po wieczornych Mszach Św. a w niedzielę po Mszy Św.: 10.30 w Cardiff i po Mszy Św. o 9.00 w Newport.
  3. Wspólnota Zacheusz zaprasza na kolejny wieczór uwielbienia w najbliższy piątek. Zaczynamy Mszą Św. o godz.: 19.00.
  4. Przeżywając miesiąc maryjny, pragniemy rozwijać duchowość maryjną. Osoby, które pragną przyjąć szkaplerz karmelitański proszę o kontakt i zapraszam na obrzęd przyjęcia w najbliższa niedzielę.

5.Zapraszam na kurs przedmałżeński, który odbędzie się 26 maja i 2 czerwca po Mszy Św. wieczornej.

  1. Planujemy wraz z Centrum Kultury Polskiej w Caerphilly zorganizować10 czerwca przy parafii Dzień Polski. Osoby, które pragnęłyby włączyć się w organizacje proszę o kontakt.
  2. Bóg zapłać za ofiary złożone na potrzeby naszej parafii.
    Newport – £ 64,60 Cardiff – £ 341,05 Gift Aid – £ 86

ROZKŁAD MSZY ŚWIĘTYCH I INTENCJE MSZALNE

05.05 SOBOTA 19.15 CF Rez.
06.05 NIEDZIELA

 

9.00 NP + Artura
10.30 CF W int. Pani Gosi Szczech w r. ur. – dz. – błag.
12.00 CF W int. Barbary i Bartka w 15. r . ślubu
i kochanej Córki w 16 r. ur. – dz. – błag.
19.15 MT + Ks. Bogdana.
11.05 PIĄTEK 19.00 CF ………………………………..
12.05 SOBOTA 19.15 CF W int. Pani Gosi Mądrzyk w r. ur. – dz. – błag.
13.05 NIEDZIELA

 

9.00 NP W int. Anny i Mariusza Bełwanowskich w 2 r . ślubu i kochanej córki Oleńki  – dz. – błag.
10.30 CF + Marylę Wawrzyńczak
12.00 CF W int. Pana Edwarda – dz. – błag.

Pobierz w PDF: biuletyn parafialny 06.05.2018