Zapraszamy na kurs przedmałżeński

Wszystkie pary pragnące zawrzeć związek małżeński zapraszamy na kurs
przedmałżeński który odbędzie się w naszej parafii w ostatnią sobotę listopada
czyli 25.11.2017 r. o godzinie 15:00 w kościele Matki Bożej z Lourdes (Our Lady of
Lourdes): CF14 2QQ, Gabalfa Avenue, Cardiff.