Komunia Św. 2022 – c. d. przygotowań

Drodzy Rodzice!

W tym semestrze czeka nas jeszcze jedna katecheza w sobotę 29 stycznia o 17:30 (spotykamy się w hallu przy kościele).

Terminy proponowane na kolejny semestr. Starałem się zrobić tak,  żeby nie robić katechez w half-termie – ale żebyśmy równocześnie się wyrobili do końca kwietnia (dla tych, którzy chcieliby jechać na Komunię do Polski w maju), wobec tego wyjątkiem jest 9 kwietnia.

Spotkania odbywają się o 17:30 w soboty.

Katechez jest 8, dopuszczalne są 2 nieobecności dziecka, proszę jednak, by na katechezie był rodzic, żeby przerobił temat z dzieckiem w domu.

1. 5 lutego
2. 12 lutego
3. 5 marca
4. 12 marca
5. 26 marca
6. 2 kwietnia
7. 9 kwietnia [HT]
8. 23 kwietnia

Do tego czasu:
– jako katolicy pilnujemy regularnego uczestnictwa w niedzielnej Mszy Św. (zbierając podpisy w małych książeczkach – „Mały katechizm”) – rodzice są pierwszymi katechetami dla swoich dzieci.
W sobotę  po katechezie w Cardiff jest również Msza z niedzielnego formularza.
– bardzo proszę Was o świadectwo wiary wobec dzieci przez praktykę tego, do czego i je prowadzicie, czyli Wasza Komunia Św. oraz spowiedź – można też podzielić się z dziećmi swoimi doświadczeniami z przygotowania do tego sakramentu.

– „Mały katechizm” – zawiera podstawowe wiadomości i zasady naszej wiary, dzieci stopniowo mogą je z Wami poznawać i się ich uczyć, najlepiej przez wspólną modlitwę treściami, które są do opanowania.

 

Termin I Komunii Św. w Cardiff – 12 czerwca 2022 o godz. 12:00.

 

Daty katechez w Hereford:

1. 2 lutego
2. 9 lutego
3. 16 lutego
4. 9 marca
5. 16 marca
6. 23 marca
7. 30 marca
8. 27 kwietnia