Bierzmowanie 2021-22

I katecheza – czwartek, 21 października o 17:30 w kościele w Cardiff.

List do kandydatów do bierzmowania: do pobrania tutaj]

Kolejna katecheza: 4 listopada o 18:15, 25 listopada o 18:15.
Modlitwa o otwarcie na Słowo Boże – Effatha: sobota, 11 grudnia, zaczynamy o 17:30.

KATECHIZM BIERZMOWANEGO

1. Modlitwa Pańska.
2. Pozdrowienie Anielskie.
3. Skład apostolski.
4. Pod Twoją obronę.
5. Modlitwa do Anioła Stróża.
6. Modlitwa za zmarłych.
7. Ostateczne rzeczy człowieka.
8. Akt wiary.
9. Akt nadziei.
10. Akt miłości.
11. Akt żalu
12. Dwa przykazania miłości.
13. Główne prawdy wiary.
14. Dziesięć przykazań Bożych.
15. Pięć przykazań kościelnych (aktualna wersja obowiązująca w Polsce)
16. Siedem sakramentów świętych.
17. Dary Ducha Świętego.
18. Siedem grzechów głównych.
19. Grzechy przeciw Duchowi Świętemu
20. Pięć warunków dobrej spowiedzi.
21. Trzy cnoty boskie.
22. Najprzedniejsze dobre uczynki.
23. Uczynki miłosierne co do duszy.
24. Uczynki miłosierne co do ciała.
25. Święta nakazane na terenie Polski.

[link z treścią – do pobrania: Katechizm bierzmowanego]