Bierzmowanie 2021-22

Treść modlitwy wiernych – Wielki Czwartek, 14 kwietnia 19:00:

 

Uwielbiajmy naszego Zbawiciela, który tej nocy, kiedy był wydany, podczas Ostatniej Wieczerzy polecił Kościołowi sprawować Eucharystię. Módlmy się do Boga i prośmy w potrzebach Kościoła i całego świata.

 

1. Módlmy się za papieża Franciszka, aby wytrwał w pasterskim powołaniu i gromadził w jedno powierzony mu Lud Boży. (Ola P.)

 

2. Módlmy się za księży posługujących w naszej wspólnocie parafialnej, aby ich pasterski trud owocował łaską teraz i w wieczności. (Bartosz P.)

 

3. Módlmy się za rządzących państwami, aby szanowali miejsce religii w życiu politycznym i nie obawiali się postępowania zgodnie z chrześcijańskim sumieniem. (Julia G.)

 

4. Módlmy się za prześladowanych chrześcijan, aby modlitwa i Słowo Boże dawały im siłę i nadzieję do wytrwania w wierze. (Amelia G.)

 

5. Módlmy się za cierpiących z powodu zdrady, zazdrości i nienawiści, aby umocnieni pokorą Chrystusa ukrzyżowanego odnaleźli pocieszenie i drogę do miłości nieprzyjaciół. (Martyna N.)

 

6. Módlmy się za przygotowujących się w naszej parafii do przyjęcia sakramentu Eucharystii – dzieci pierwszokomunijne oraz młodzież mającą przystąpić do sakramentu bierzmowania, aby przybliżyli się do Jezusa (Oliwia S.)

 

7. Módlmy się za zmarłych, szczególnie tych, którzy odeszli od nas w ciągu ostatniego roku, aby oczyszczeni Krwią Zbawiciela cieszyli się życiem wiecznym. (Ola W.)

 

8. Módlmy się za nas zgromadzonych i wszystkich członków naszej parafii, abyśmy z wiarą uczestniczyli we Mszy Świętej i z ufnością powierzali Bogu w ofierze swoje życie. (Jakub C.)

 

Boże, Ty jesteś zbawieniem tych, którzy Ciebie miłują, Ty przez śmierć swojego Syna dałeś nam nadzieję osiągnięcia tego, w co wierzymy. Pomnóż w nas dary łaski, abyśmy mieli udział w chwale Jego zmartwychwstania. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

Informacja po spotkaniu 7 kwietnia:

A. Nasze kolejne spotkania:

Wielki Czwartek, 14 kwietnia – 19:00
Wielki Piątek, 15 kwietnia
– 19:00
Wielka Sobota, 16 kwietnia
– 20:30
28 kwietnia o 18:15 w kościele.
zmiana terminu z 12 maja na 19 maja o 18:15 w kościele.
26 maja o 18:15 w kościele.

4 czerwca (sobota przed Zesłaniem Ducha Św.) 19:30 Msza Św. a potem modlitwa o dary Ducha Św.

B.) ! Do objerzenia – najlepiej przed Wielkim Czwartkiem – spektakl o tym jak przeżywać Mszę Św.:

 

 

Informacja po spotkaniu 17 marca:

Nasze kolejne spotkania:

24 marca o 18:15 w kościele.

Kolejne daty:

7 kwietnia o 18:15 w kościele.
Wielki Czwartek, 14 kwietnia
– godzina będzie podana.
Wielki Piątek, 15 kwietnia
– godzina będzie podana.
Wielka Sobota, 16 kwietnia
– godzina będzie podana.
28 kwietnia o 18:15 w kościele.
12 maja o 18:15 w kościele.

 

Zadanie:

Obejrzeć film „Spotkanie” – „Encounter” – jest na YT. Oglądając pomyśl i napisz:

– co nowego o Bogu mówi mi ten film?
– z którą postacią się utożsamiam, najbardziej – i dlaczego?
– która postać wywiera na mnie największy wpływ?

Napisaną swoją wypowiedź proszę przynieść najpóźniej przed naszym spotkaniem 17 marca 2022 roku.

 

Nasza kolejna katecheza – w roku 2022 r. – w czwartek 27 stycznia o 18:15.

 

I katecheza – czwartek, 21 października o 17:30 w kościele w Cardiff.

List do kandydatów do bierzmowania: do pobrania tutaj]

Kolejna katecheza: 4 listopada o 18:15, 25 listopada o 18:15.
Modlitwa o otwarcie na Słowo Boże – Effatha: sobota, 11 grudnia, zaczynamy o 17:30.

KATECHIZM BIERZMOWANEGO

1. Modlitwa Pańska.
2. Pozdrowienie Anielskie.
3. Skład apostolski.
4. Pod Twoją obronę.
5. Modlitwa do Anioła Stróża.
6. Modlitwa za zmarłych.
7. Ostateczne rzeczy człowieka.
8. Akt wiary.
9. Akt nadziei.
10. Akt miłości.
11. Akt żalu
12. Dwa przykazania miłości.
13. Główne prawdy wiary.
14. Dziesięć przykazań Bożych.
15. Pięć przykazań kościelnych (aktualna wersja obowiązująca w Polsce)
16. Siedem sakramentów świętych.
17. Dary Ducha Świętego.
18. Siedem grzechów głównych.
19. Grzechy przeciw Duchowi Świętemu
20. Pięć warunków dobrej spowiedzi.
21. Trzy cnoty boskie.
22. Najprzedniejsze dobre uczynki.
23. Uczynki miłosierne co do duszy.
24. Uczynki miłosierne co do ciała.
25. Święta nakazane na terenie Polski.

[link z treścią – do pobrania: Katechizm bierzmowanego]