Biuletyn Parafilany 08.09.2019

Liturgia: Niedziela – XXIII Niedziela zwykła- 08.09.2019

Ewangelia dzisiejszej niedzieli

Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się i rzekł do nich: “Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw, a nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej gdyby założył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy patrząc na to zaczęliby drwić z niego: “Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć”. Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi
o warunki pokoju. Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem”.

Rozważanie

Nic w naszym życiu nie może konkurować z Panem Jezusem. Cokolwiek nas odciąga od Niego, winno się stać przedmiotem naszej nienawiści. Nie sposób być Jego uczniem, jeśli nie podejmie się radykalnej decyzji wyboru drogi krzyża i odrzucenia wszystkiego, co oddala nas od Jezusa. Ponieważ sami na taką wolność nie potrafimy się zdobyć, musimy prosić
w modlitwie o dar Bożej mocy i mądrości z wysoka.

Ks. Jarosław Januszewski, „Oremus”.

Święci na każdy dzień.

8 września – Narodzenie Najświętszej Maryi Panny
9 września – Bł. Aniela Salawa.
10 września – Święta Pulcheria.
11 września – Święty Jan Gabriel Perboyre.
12 września – NMP Piekarskiej.
13 września – Św. Jan Chryzostom.
14 września – Święty Albert.
15 września – Najświętszej Maryi Panny Bolesnej.

Informacje parafialne

1.W najbliższy piątek zapraszamy na pierwsze spotkanie po przerwie wakacyjnej wspólnotę mężczyzn św. Józefa. Spotkanie rozpoczynamy Mszą św. o godz. 19.00.

  1. Od 15 września rozpoczynamy kolejny cykl przygotowań do I Komunii Św.
  2. Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania rozpoczynamy
    w trzecią sobotę, czyli 21 września Mszą św. o godz.: 19.15.
  3. Zapraszamy do udziału w kursie przedmałżeńskim. Pierwsze spotkanie 12 października w sobotę o godz.: 10.30.
  4. W naszej parafii od dwóch lat istnieje Krąg Domowego Kościoła. Wspólnota, której celem jest formacja duchowa w rodzinie i pomoc w uświęcaniu poprzez piękne życie rodzinne. Krąg rozpoczyna swoją roczną formacje 22 września Mszą św. o godz. 12.00. Pragniemy również, aby powstał w naszej parafii kolejny Krąg DK. Pierwsze spotkanie nowego kręgu planujemy na 21 września o godz. 15.00. Rodziny, które pragną do nas dołączyć zapraszamy i prosimy o kontakt.

ROZKŁAD MSZY ŚWIĘTYCH I INTENCJE MSZALNE

07.09 SOBOTA 19.15 CF + Ryszarda, Marię Czajka i zm. z rodz.
08.09

 

NIEDZIELA

 

9.00 NP ………………………………..
10.30 CF W int. Kasi i Karola Kuźbińskich w 11 r. ślubu. Dz. – błag.
12.00 CF W int. dzieci, rodziców i nauczycieli Polskiej Szkoły „Małe Orły” w Cardiff
13.09 PIĄTEK 19.00 CF ………………………………..
14.09 SOBOTA 19.15 CF ………………………………..
15.09

 

NIEDZIELA

 

9.00 NP ………………………………..
10.30 CF W int. Pani Edyty Michoń w rocznicę urodzin. Dz. – błag.
12.00CF W int. Kasi i Pawła Zawistowskich w 13 r. ślubu. Dz. – błag.

Życzę wszystkim Parafianom błogosławionego i słonecznego tygodnia.