Biuletyn Parafialny 14.04.2019

Liturgia:  Niedziela Palmowa   – 14.04.2019

Ewangelia dzisiejszej niedzieli

Jezus szedł naprzód, zdążając do Jerozolimy. Gdy przybliżył się do Betfage
i Betanii, ku górze zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów, mówiąc: «Idźcie do wsi, która jest naprzeciwko, a wchodząc do niej, znajdziecie uwiązane oślę, którego nie dosiadał żaden człowiek. Odwiążcie je i przyprowadźcie. A gdyby was kto pytał: „Dlaczego odwiązujecie?”, tak powiecie: „Pan go potrzebuje”». Wysłani poszli
i znaleźli wszystko tak, jak im powiedział. A gdy odwiązywali oślę, zapytali ich jego właściciele: «Czemu odwiązujecie oślę?»

Odpowiedzieli: «Pan go potrzebuje». I przyprowadzili je do Jezusa,
a zarzuciwszy na nie swe płaszcze, wsadzili na nie Jezusa. Gdy jechał, słali swe płaszcze na drodze. Zbliżał się już do zboczy Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów zaczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli. I mówili głosem donośnym: «Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie.

Pokój w niebie i chwała na wysokościach». Lecz niektórzy faryzeusze spośród tłumu rzekli do Niego: «Nauczycielu, zabroń tego swoim uczniom!» Odrzekł: «Powiadam wam: Jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą».

Rozważanie

Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Tak jak Jezus wszedł do Jerozolimy, tak przychodzi dziś do każdego z nas. On nie przyszedł, aby zbawić tłum, ale każdego człowieka. Wjeżdża do Jerozolimy na oślęciu, które symbolizuje pokój i łagodność. Śmierć, zło i grzech zostaną pokonane nie duchem siły, lecz siłą Ducha. Stoimy w tłumie, który zwraca się do Jezusa od słów: „Hosanna”, po słowa: „Na krzyż Nim!”. Prośmy dziś o łaskę, abyśmy w nadchodzącym czasie przeżyli z Jezusem szczery żal z powodu naszej nieprawości po to, by przeżyć prawdziwą radość z powodu nowego życia, które ofiaruje nam zmartwychwstały Pan.

  1. Przemysław Ciesielski OP; Łukasz Kubiak OP Oremus

Informacje parafialne

  1. POŚWIĘCENIE POKARMÓW W WIELKĄ SOBOTĘ

CARDIFF                           8.00 – 9.00
NEWPORT                        9.30 – 10.00
HEREFORD                       11.00 – 11.30
MERTHYR T.                    12.30
CARDIFF                           13.30 – 14.30
NEWPORT                        15.00 – 15.30
CARDIFF                           16.00 – 16.30

  1. SPOWIEDZI WIELKOPOSTNE

NIEDZIELA PALMOWA – w czasie każdej Mszy Św.
ŚRODA                19.00 – 20.00 Newport
CZWARTEK       18.00 – 19.00 Cardiff
PIĄTEK               18.00 – 19.00 Cardiff
SOBOTA             19.00 – 20.00 Cardiff

  1. CELEBRACJE TRIDUUM PASCHALNEGO

CZWARTEK       19.00 Msza Wieczerzy Pańskiej.
PIĄTEK               19.00 Liturgia Męki Pańskiej
SOBOTA             20.00 Wigilia Paschalna.

  1. ADORACJE W NASZYM KOŚCIELE

CZWARTEK     po liturgii do godz. 22.00
PIĄTEK            od godz. 8.00 do liturgii o godz. 19.00. Po liturgii adoracja całą noc.
SOBOTA           od godz. 8.00 do 9.00 i od godz. 16.00 do liturgii o godz. 20.00.

 5. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach drogi krzyżowej w Wielki Piątek o godz. 12.00 dla dzieci i o godz. 15.00 dla dorosłych.

ROZKŁAD MSZY ŚWIĘTYCH I INTENCJE MSZALNE

13.04 SOBOTA 19.15 CF W int. Roberta i Wojciecha Jeż. Dz. – błag.
14.04 NIEDZIELA

PALMOWA

 

9.00 NP …………………………………………..
10.30 CF +Bolesława Głowackiego (35 r. śm.)
12.00 CF 1. W int. Zuzi Brzozowskiej w 9 r. ur. Dz. – błag.

2. + Leszka Pietuszko

15.04 W. PONIEDZ. 19.00 CF + Rafała.
18.04 W.CZWARTEK 19.00 CF W int. Ryszarda w 75 r. ur. Dz. – błag.
19.04 W. PIĄTEK 19.00 CF Liturgia Męki Pańskiej
20.04 W. SOBOTA 19.15 CF W int Artura i Honoraty Janusz w 3 r. ślubu.
21.04 NIEDZIELA

ZMARTWYCH-

WSTANIA

PAŃSKIEGO

 

6.00 CF …………………………………………..
9.00 NP W int. Pani Iwony w 50 r. ur. Dz. – błag.
10.30 CF W int. małżonków Doroty i Mariusza. Dz. – błag.
12.00 CF + Renatę Koncką (1 r. śm.).
13.30 MT …………………………………………..
16.00 HR + Jana i Helenę.
22.04 PONIEDZIAŁEK 9.00 NP …………………………………………..
    10.30 CF W int. Jakuba o opiekę Matki Bożej i Boże błog. w czasie egzaminów.
    12.00 CF +Mieczysława Świniarskiego.

 

Życzę wszystkim Parafianom błogosławionego i słonecznego tygodnia

Pobierz w PDF: biuletyn parafialny 14.04.2019