Biuletyn Parafialny 11.3.2018

Liturgia:  IV Niedziela Wielkiego Postu – 11.03.2018  

Dzisiejsze czytania: Wj 20, 1-17; Ps 19 (18), 8-9. 10-11; 1 Kor 1, 22-25;
J 2, 13-25

Ewangelia dzisiejszej niedzieli

Jezus powiedział do Nikodema: „Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu”.

Rozważanie

Wielki Post nie jest bynajmniej czasem smutku. Jest to przede wszystkim czas powrotu do tego, co pierwsze i najważniejsze w naszym życiu: do miłości Boga. Wszystkie wielkopostne praktyki pokutne o tyle mają sens,
o ile służą otwarciu serca na przyjęcie darmowej miłości Boga, objawionej w Jezusie Chrystusie, bez której nie jesteśmy w stanie zrobić niczego dobrego. Mają nam one pomóc przyjąć miłość Boga i rozpoznać w sobie Jego dzieci. Ten, kto uwierzył miłości Boga, sam staje się jej znakiem dla innych przez wszystko, co robi i mówi.

Maciej Zachara MIC

 

INFORMACJE PARAFIALNE

  1. Zapraszam do udziału w nabożeństwach drogi krzyżowej w każdy piątek po Mszy Św., czyli o godz.: 19.30.
  2. Po niedzielnej Mszy Św. o godz.: 9.00 w Newport i 10.30 w Cardiff i zapraszam do rozważania Męki Pańskiej w nabożeństwie gorzkich żali.
  3. W czasie Wielkiego Postu zachęcam do podjęcia szczególnej formy modlitwy w intencji naszej parafii, do włączenia się w „sztafetę postną”.
  4. W każdy piątek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz.: 18.00 do 19.00.
  5. Zapraszamy na ekstremalną drogę krzyżową 23 marca po Mszy Św. Trasa obejmuje 33 km, czas około 8 godzin.
  6. W dniach od 16 do 18 marca odbędą się parafialne rekolekcje wielkopostne, które poprowadzi ks. Zbigniew Zybała, kapłan Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, proboszcz parafii w Trowbridge.
  7. W imieniu organizatorów zapraszam na spotkania grupy AA we wtorki o godz.: 19.00 do sali parafialnej.
  8. Chętne dzieci jak również dorosłych, którzy pragną tańczyć w Zespole Pieśni i Tańca, zapraszamy na próby w każdą sobotę na godz. 17.00 do sali parafialnej.
  9. Planujemy udać się z pielgrzymką do sanktuarium w Lourdes. Termin nie jest jeszcze ustalony, zależy od woli i możliwości urlopowych pielgrzymów. Osoby zainteresowane proszę o kontakt.
  10. Bóg zapłać za ofiary złożone w zeszłą niedzielę na potrzeby naszej parafii. Newport – £ 92 Cardiff – £ 299,6 Methyr T. – £52   Gift Aid – £ 77

ROZKŁAD MSZY ŚWIĘTYCH I INTENCJE MSZALNE

10.03 SOBOTA 19.15 CF W int. Gosi i Roberta Szczech – od przyjaciół.
11.03

 

NIEDZIELA

 

 

 9.00 NP ………………………………..
10.30 CF Dziękczynna za moich dobrych rodziców.
12.00 CF W int. Dominiki w 36 r. ur. – dz. – błag.
16.03 PIĄTEK 19.00 CF ………………………………..
17.03 SOBOTA 19.15 CF ………………………………..
18.03 NIEDZIELA

 

9.00 NP +Józef Łakoma (5 r. śm.).
10.30 CF W int. Tomasza w r. ur. – dz. – błag.
12.00 CF + Franciszek Bełtowski (40 r. śm.).
16.00 MT + Otylia Fajer – od syna, synowej i wnuków.

 Życzę wszystkim Parafianom błogosławionego i słonecznego tygodnia

Pobierz w PDF: biuletyn parafialny 11.03.2018