Biuletyn – III Niedziela Wielkiego Postu – 20 marca 2022 A.D.

III Niedziela Wielkiego Postu20 marca 2022 A.D.

 1. Niedzielne Msze w Newport o 8:30, w I niedzielę m-ca w Merthyr Tydfil,
  a w IV niedzielę m-ca w Hereford (obie Msze o 16:00).

 2. Dzisiejsza II taca na „Ad Gentes” – kościelną fundację misyjną, która organizuje
  i udziela pomocy polskim misjonarzom w przygotowaniu do wyjazdu na misje
  i w pracy ewangelizacyjnej.

 3. W piątek 25 marca uroczystość Zwiastowania Pańskiego, tego dnia, o 16:00 naszego czasu, papież Franciszek dokona Aktu Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. Odmówimy ten Akt w naszym kościele.

 4. Sakrament pokutyw czwartek w czasie adoracji, w piątek od 16:15 do 17 i od 18:00, w sobotę po Mszy.

 5. Adoracja Najśw. Sakramentu – w czwartek po Mszy do 20:30, w piątek od 18 do 18:30.

 6. Drogą Krzyżowa – w piątek od 18:30, Gorzkie Żale – w niedzielę po Mszy o 8:30 w Newport oraz po Mszy o 12 w Cardiff.

 7. W piątek 8 kwietnia Ekstremalna Droga Krzyżowa.

 8. Nasza sobotnia Msza (którą wypełniamy niedzielny obowiązek uczestnictwa) zaczyna się o 19:15. Spowiedź możliwa tego dnia po Mszy.

 9. Odwiedziny chorych i starszych parafianmożliwość sakramentu pokuty
  i przyjęcia Komunii Św. – można zgłaszać.

 10. Katechezy: przed I Komunią Św. i bierzmowaniem więcej szczegółów na stronie internetowej w zakładce „Sakramenty”.

  chrztem dla rodziców i kandydatów na chrzestnych po osobistym zgłoszeniu.

 11. Jesteśmy parafią personalną do której przynależność zgłaszamy przez zapisanie się. Formularz do pobrania na stronie parafii.

 12. Grupa AA dla osób mających problem z alkoholem spotyka się w sobotę (16:00-18:00) w Domu Polskim.

 13. Dziękuję za zaangażowanie w życie naszej parafii, dziękuję za posprzątanie kościoła oraz ofiary złożone na naszą parafię – na tacę, konto oraz w formie Gift Aid! Kolekta: CF £424,66 i NP £119,95 oraz Gift Aid za luty £858 i £321 konto.

  Dane konta: PCM Cardiff sort code: 30-94-57 account: 00616954

Intencje Mszy

Sobota, 19 marca
(!) 19:15 CF O Boże błogosławieństwo dla Lenki (od dziadków)

Niedziela, 20 marca
8:30 NPZa dusze czyśćcowe
10:30 CFZa + Henryka Przyjemskiego

12:00 CF O Boże błog. dla Julii z ok. 9 urodzin

Czwartek, 24 marca
19:00 CF Za + Stanisława Borkowskiego (9 r. śm.)

Piątek, 25 marca

19:00 CF O łaskę nieba dla Czesławy

Sobota, 26 marca
(!) 19:15 CF O Boże błogosławieństwo dla Marcina Bartnika

Niedziela, 27 marca
8:30 NPO Boże błogosławieństwo dla rodziny
10:30 CFZa Parafian

12:00 CF Za + Teresę Wawrzyniak

16:00 HR Za dusze o. Beniamina Buśko oraz Michała Rapa


Adresy kościołów:

CF: Cardiff, CF14 2QQ, Our Lady of Lourdes
NP
: Newport, NP20 3AQ, St David
MT: Merthyr Tydfil, CF47 8RG, St Mary
HR: Hereford, HR2 7JR, Our Lady QoM

Dom Polski: 174 Newport Road, CF24 1DL

Spowiedź: w CF wg biuletynu, w NP, HR i MT w niedzielę.

Kilka myśli na dobry tydzień

A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami” – to zdanie kojarzy nam się z Bożym Narodzeniem i odmawianą w południe piękną, tradycyjną modlitwą „Anioł Pański”, kiedy w wielu kościołach dzwony wciąż jeszcze – choć coraz rzadziej – wzywają do modlitwy (swoją drogą – to wspominamy w zeszłym tygodniu, powiązany z Irlandią, św. Patryk wprowadzał ten zwyczaj dzwonów zapraszających do modlitwy, ale o tym innym razem). A początek tej modlitwy – Słowo staje się ciałem – 9 miesięcy przed Bożym Narodzeniem – w liturgii kościoła obchodzimy to 25 marca – uroczystością Zwiastowania Pańskiego. Słowo staje się ciałem już wtedy, pod sercem młodej dziewczyny, która zgadza się przyjąć powierzoną przez Boga misję, niezwykle trudne zadanie, które nie będzie dla niej życiem usłanym różami, będzie za to niesamowitą przygodą bycia w bliskości tego, który stwarza świat, a potem chce go zbawić. Do takiej przygody każdy z nas jest zaproszony w ramach tego powołania, które odkryliśmy – a jego sensem jest codzienne otwieranie się na Słowo, które Bóg nam zostawia, żeby stawało się w naszym życiu czymś rzeczywistym – zbudowanym we współpracy z Nim.