Biuletyn Parafialny 25.07.2021

Liturgia:  XVII Niedziela zwykła  – 25.07.2021

Ewangelia dzisiejszej niedzieli

Jezus udał się na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiadzkiego. Szedł za Nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa: „Gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli?” A mówił to, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co ma czynić. Odpowiedział Mu Filip: „Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać”. Jeden z Jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: „Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?” Jezus zaś rzekł: „Każcie ludziom usiąść”. A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: „Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło”. Zebrali więc i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, pozostałymi po spożywających, napełnili dwanaście koszów. A kiedy ludzie spostrzegli, jaki znak uczynił Jezus, mówili: „Ten prawdziwie jest prorokiem, który ma przyjść na świat”. Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę.
Rozważanie

Jezus przyszedł, abyśmy mieli życie i to w obfitości. On swoją mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej, niż prosimy czy rozumiemy. Nasz Bóg, Ojciec wszystkich, działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga! Wszystko, co żyje, niech chwali Pana, bo jest Dobry, a miłosierdzie Jego trwa na wieki!

Marek Ristau

Święci na każdy dzień

25 lipca – Święty Jakub, Apostoł; Święty Krzysztof.

26 lipca – Święci Joachim i Anna, rodzice NMP.

27 lipca- Święty Celestyn.

28 lipca – Święty Sarbeliusz Makhluf: Pustelnik z Libanu; Święty Wiktor I .

29 lipca – Święta Marta; Święty Olaf.

30 lipca – Święty Piotr Chryzolog.

31 lipca – Święty Ignacy Loyola.

Informacje parafialne.

  1. Radosną wiadomością jest, że przywracamy sprawowanie Mszy św. w Newport. Zapraszamy na godzinę 8.30. Poł godziny wcześniej niż przed pandemią, ze względu na konieczność dezynfekcji kościoła po Mszy św., konieczna jest większa przerwa pomiędzy kolejną Msza św.
  2. Po ponad rocznej przerwie zapraszamy na Msze św. w języku polskim w Hereford. Pierwsza Msza św. będzie sprawowana 15 sierpnia o godzinie 16.00, a kolejne już według stałego rozkładu w każdą czwartą niedzielę miesiąca.
  3. Dziś wspomnienie św. Krzysztofa patrona kierowców i tradycyjne poświęcenie pojazdów.
  4. Od września rozpoczynamy kolejny cykl przygotowań do pierwszej komunii św. Zapraszam rodziców do zapisu dzieci. Zapis zawsze w kościele po Mszy św.
  5. Od września również rozpoczynamy kolejne przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Zapraszam serdecznie młodzież do zapisu. Przygotowanie do bierzmowania obejmie cały rok formacyjny. Osoby, które zgłaszają się w późniejszym terminie zawsze zapraszamy do rozpoczęcia przygotowań od kolejnego września.
  6. Rozkład Mszy św.

8.30 – Newport

10.00 – Cardiff

11.30 – Cardiff

13.00 – Cardiff

16.00 – Hereford (15 sierpnia)

Życzę wszystkim parafianom błogosławionego tygodnia