Transmisja Mszy Świętej na żywo

W związku z tym, że Msze św. w Anglii i Walii będą odbywały się bez udziału ludu została uruchomiona transmisja naszej parafialnej Mszy św. ‘LIVE’, która będzie transmitowana w niedzielę o godz. 13:00 (Msza św. w Newport), na którą serdecznie zapraszamy.

Pragniemy przypomnieć, że za radą Ojca św. Franciszka biskupi w Anglii i Walii udzielili dyspensy – do odwołania – od obowiązku niedzielnego uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej. Oznacza to, że nieobecność na Mszy św. – we wskazanym czasie – nie jest grzechem.

Zapraszamy do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła i wspólnotą parafialną poprzez śledzenie naszej transmisji Mszy św. pod adresem: http://facebook.com/CatholicNewport/. Ze względu na niemożność przystąpienia do sakramentu komunii zachęcamy do przyjmowania Komunii Duchowej*.

* Komunia Duchowa to stara praktyka Kościoła, dobrze znana świętym i propagowana przez wielu papieży nie wyłączając Jana Pawła II i Benedykta XVI. Każda komunia przyjmowana fizycznie (jako fizyczne przyjęcie konsekrowanej hostii) powinna być także przyjęta duchowo – jako wewnętrzne spotkanie  z Chrystusem. Dopiero przyjęcie komunii zarówno fizycznie jak i duchowo jest w pełni Komunią rozumianą jako przystąpienie do stołu eucharystycznego i zjednoczeniem z Bogiem w miłości. W sytuacji zwyczajnej takie przyjęcie komunii jest formą doskonałą, ale gdy nie ma możliwości fizycznego przyjęcia Ciała Pańskiego, komunia duchowa jest skuteczna jako akt zjednoczenia z Bogiem i skutkująca podobnymi łaskami. Do komunii duchowej mogą przystąpić osoby, które Pragą zjednoczyć się z Chrystusem Eucharystycznym choć nie mogą przyjąć Go fizycznie.