Biuletyn Parafialny 24.03.2019

Liturgia:  Trzecia Niedziela Wielkiego Postu   – 24.03.2019

Ewangelia dzisiejszej niedzieli

W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: „Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie”. I opowiedział im następującą przypowieść: „Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: „Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia?” Lecz on mu odpowiedział: „Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem; i może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć”.


Rozważanie

Nie mów: „Jestem w porządku”, „Są gorsi ode mnie”. Nie trać energii na porównywanie się z innymi. A jeśli wreszcie dochodzisz do wniosku, że nie potrafisz kochać, że wciąż kochasz za mało, że twoje życie nie przynosi owoców miłości, to zwróć się do Chrystusa-Ogrodnika i pozwól, by On się o ciebie zatroszczył. Uwierz, że jeśli „pokornie przyznasz się do przewinień”, zostaniesz od nich przez Chrystusa uwolniony. Wszyscy jesteśmy grzesznikami, wszyscy potrzebujemy nawrócenia – metanoi, czyli odnowy w naszym myśleniu. Drogę do niej wskazuje Kościół, który mówi, że post, modlitwa i jałmużna to naprawdę skuteczne lekarstwa na nasze grzechy.

  1. Przemysław Ciesielski OP; Łukasz Kubiak OP Oremus

Modlitwa na Wielki Post

               Niebieski Ojcze, jestem wezwany, aby kroczyć w świetle Chrystusa, Twojego Syna, i aby wierzyć w jego mądrość. Podczas Wielkiego Postu poddaję się Mu coraz bardziej i staram się wierzyć w Niego całym moim sercem. Wkraczam na ścieżkę skruchy abym w umieraniu dla siebie mógł powstać do nowego życia.

               Panie Jezu, Ty przepowiadałeś pokój dla grzesznego świata i przyniosłeś ludzkości dar pojednania przez Twoje cierpienie i śmierć. Kocham Cię i z radością noszę imię „Chrześcijanin”. Ucz mnie iść za Twoim przykładem. Powiększaj moją wiarę, nadzieję i miłość, abym mógł zamieniać nienawiść w miłość, a konflikty w pokój. Amen.

Święci na każdy dzień

24 marca – Święta Katarzyna Szwedzka.
25 marca – Zwiastowanie Pańskie
26 marca – Święty Dobry Łotr.
27 marca – Święty Rupert z Salzburga.
28 marca – Święty Guntram.
29 marca – Święty Berthold z Kalabrii.
30 marca – Błogosławiony Amadeusz IX Sabaudzki; Św. Leonard Murialdo.
31 marca – Święta Balbina.

Informacje parafialne

1.Przeżywając czas Wielkiego Postu zapraszam do rozważania Męki Pańskiej w nabożeństwie gorzkich żali. W Newport po Mszy św. o  9.00 i w Cardiff po pierwszej Mszy św.

2.Zapraszamy do udziału w nabożeństwach drogi krzyżowej w każdy piątek po Mszy Św., czyli o godz.: 19.30. Extremalna Droga Krzyżowa wyruszy z naszego kościoła 12 kwietnia po Mszy Św.

  1. W czasie Wielkiego Postu zachęcam do podjęcia szczególnej formy modlitwy w intencji naszej parafii, do włączenia się w „sztafetę postną”.
  2. Rekolekcje wielkopostne po raz kolejny poprowadzi ks. Zbigniew Zybała a będą trwały w dniach od 5 do 7 kwietnia.
  3. Bóg zapłać za ofiary złożone w zeszłą niedzielę na potrzeby naszej parafii. Newport – £ 114,50; Cardiff – £ 306,29; Git Aid – £ 95

ROZKŁAD MSZY ŚWIĘTYCH I INTENCJE MSZALNE

23.03 SOBOTA 19.15 CF + Krystyna
24.03 NIEDZIELA

 

9.00 NP Rez.
10.30 CF W int. dziękczynnej za kochaną córkę Julię w 2 m-c od narodzin.
12.00 CF ………………………………..
16.00 HR O łaskę zdrowia dla Michała Hofmana – poleca szwagierka z mężem.
29.03 PIĄTEK 19.00 CF + John Kershaw .
30.03 SOBOTA 19.15 CF + Dorota , Jan Pawlica.
31.03 NIEDZIELA

 

9.00 NP + Joanna, Józef Andrzejewscy, Aniela, Ignacy, Leon Matyja
10.30 CF W int. Mai Kuczyńskiej w 8 r. ur. Dz. – błag.
12.00 CF Małgorzata Morawska, Maria Kurzyńska.

 Życzę wszystkim Parafianom błogosławionego i słonecznego tygodnia

Pobierz w PDF: biuletyn parafialny 24.03.2019