Biuletyn Parafialny 4.3.2018

Liturgia:  III Niedziela Wielkiego Postu – 04.03.2018  

Dzisiejsze czytania: Wj 20, 1-17; Ps 19 (18), 8-9. 10-11; 1 Kor 1, 22-25;
J 2, 13-25

Ewangelia dzisiejszej niedzieli

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy.
W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: „Zabierzcie to stąd i z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!” Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: „Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie”. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: „Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?” Jezus dał im taką odpowiedź: „Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo”. Powiedzieli do Niego Żydzi: „Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?” On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w Jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zawierzał im samego siebie, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co jest w człowieku.

Rozważanie

Jezus w świątyni jerozolimskiej chce przebywać w tym, co należy do Ojca. Ale to święte miejsce stało się placem targowym, pełnym małych, gorączkowo prowadzonych interesów. Bóg dla wielu stał się dodatkiem do życia, czasem bardzo wygodnym dla pomnażania doraźnych zysków. Jeśli świętość przestanie być święta, jeśli Dekalog straci znaczenie człowiek zagubi poczucie nadprzyrodzonego celu swego życia, przylgnie do ziemi i utraci swoją godność. Potrzebujemy oczyszczenia świątyni naszego serca; potrzebujemy Chrystusa, który jest mocą mądrością Bożą.

 1. Piotr Stasiński OFMCap.

INFORMACJE PARAFIALNE

 1. Zapraszam do udziału w nabożeństwach drogi krzyżowej w każdy piątek po Mszy Św., czyli o godz.: 19.30.
 2. Po niedzielnej Mszy Św. o godz.: 9.00 w Newport i 10.30 w Cardiff i zapraszam do rozważania Męki Pańskiej w nabożeństwie gorzkich żali.
 3. W czasie Wielkiego Postu zachęcam do podjęcia szczególnej formy modlitwy w intencji naszej parafii, do włączenia się w „sztafetę postną”.
 4. W każdy piątek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz.: 18.00 do 19.00.
 5. W czwartek, 8 marca – Dzień Kobiet. Zachęcam do szczególnej pamięci
  i modlitwy w intencjach Pań.
 6. Dziś zmiana tajemnic różańcowych. Róż dorosłych po Mszy Św. o godz.: 10.30, róż dziecięcych po Mszy Św. o godz.: 12.00.
 7. W dniach od 16 do 18 marca odbędą się parafialne rekolekcje wielkopostne, które poprowadzi ks. Zbigniew Zybała, kapłan Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, proboszcz parafii w Trowbridge.
 8. Zapraszam do udziału w kursie przedmałżeńskim, który odbędzie się 10 marca o godz.: 13.00 w sali parafialnej.
 9. W imieniu organizatorów zapraszam na spotkania grupy AA we wtorki
  o godz.: 19.00 do sali parafialnej.
 10. Chętne dzieci jak również dorosłych, którzy pragną tańczyć w Zespole Pieśni i Tańca, zapraszamy na próby w każdą sobotę na godz. 17.00 do sali parafialnej.
 11. Planujemy udać się z pielgrzymką do sanktuarium w Lourdes. Termin nie jest jeszcze ustalony, zależy od woli i możliwości urlopowych pielgrzymów. Osoby zainteresowane proszę o kontakt.
 12. Bóg zapłać za ofiary złożone w zeszłą niedzielę na potrzeby naszej parafii. Newport – £ 123,50 Cardiff – £ 316,25 Hereford – £150,80 Gift Aid – £ 71

ROZKŁAD MSZY ŚWIĘTYCH I INTENCJE MSZALNE

03.03 SOBOTA 19.15 CF W int. Renaty Konckiej, o łaskę zdrowia.
04.03

 

NIEDZIELA

 

 

 

 9.00 NP + Leszka Naganowskiego.
10.30 CF W int. Gosi i Roberta Szczech – od przyjaciół.
12.00 CF W int. Antoniego (3 r. ur.) Maksymiliana (10 r. ur.) Janusz – od chrzestnych.
19.15 MT ………………………………..
09.03 PIĄTEK 19.00 CF O Boże błog. dla Asi i Jakuba.
10.03 SOBOTA 19.15 CF …………………………………
11.03 NIEDZIELA

 

9.00 NP ………………………………..
10.30 CF Dziękczynna za moich dobrych rodziców.
12.00 CF W int. Dominiki w 36 r. ur. – dz. – błag.

Życzę wszystkim Parafianom błogosławionego i słonecznego tygodnia

Pobierz w PDF: biuletyn parafialny 04.03.2018