Liturgiczna Służba Ołtarza – Ministranci

Liturgiczna Służba Ołtarza to grupa dziewczynek i chłopców, którzy bezpośrednio posługują w trakcie Eucharystii oraz przy sprawowaniu pozostałych sakramentów i czynności obrzędowych. Ministranci po okresie próbnym są uroczyście przyjmowani do grona Służby Liturgicznej poprzez błogosławieństwo do tej posługi.

Spotkania formacyjne odbywają się w każdą 2 sobotę miesiąca o godzinie 10:00. Ministrantami opiekuje się ks. proboszcz Michał Oszczudłowski.

Treść przyrzeczenia ministranta:

Dziękując Bogu za łaskę powołania ministranckiego,
przyrzekamy święte czynności ministranta
wypełniać chętnie, pobożne, gorliwie i radośnie
na chwałę Bożą i dla dobra całej wspólnoty parafialnej.
Tak nam dopomóż, Panie, Boże wszechmogący.