Rada Administracyjna Lokalnej PMK w Cardiff

Rada Administracyjna parafii jest ustanawiana przez Duszpasterza zarządzającego Parafią i zatwierdzona przez Rektora  i Powierników Polskiej Misji Katolickiej (PMK). Celem rady jest świadczenie pomocy w administrowaniu parafią i dobrami Lokalnej Polskiej Misji Katolickiej.

Lokalna Rada Administracyjna działa w oparciu o statut PMK 'Terms of Reference’ i odpowiada przed Powiernikami PMK. Powiernicy są odpowiedzialni za całokształt działalności PMK w tym za upełnomocnione działania Rad Administracyjnych.

Skład Lokalnej Rady Administracyjnej w Cardiff:

w dniu 15 grudnia 2017 r. decyzją ks. Rektora i Powierników PMK została zatwierdzona Lokalna Rada Administracyjna Lokalnej PMK w Cardiff w składzie:

1. Mr. Mikołaj Świdziński – Chairman
2. Mr. Marek Modrzewski – Secretary
3. Ms. Wioleta Zelek – Treasurer
4. Mrs. Magdalena Starystach – Gift Aid Officer
5. Mrs. Justyna Tull
6. Mr. Paweł Kuczyński
7. Mrs. Anna Mikołajczak
8. Mr. Paweł Zawistowski
9. Mr. Tadeusz Tomczyk

Pobierz w PDF: Cardiff Rada Admin 2017 zatw