Remont Domu Polskiego – 2018

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od stycznia 2018 roku W Domu Polskim odbędzie się długo oczekiwany remont. Prace będą rozłożone w czasie. W zakres wszystkich planowanych remontów wchodzić będzie: gruntowna renowacja większości pomieszczeń wewnątrz, budowa parkingu z tyłu, kompletna wymiana instalacji gazowej i elektrycznej oraz renowacja dachu i elewacji zewnętrznej budynku.

Ponieważ wokół remontu pojawiły się pytania dotyczące decyzji i przeznaczenia budynku pragniemy zaprezentować poniższy terminarz:

5 lutego 2016 r. –Lokalna Rada Administracyjna wysyła pismo do Powierników PMK w Londynie z prośbą o zatwierdzenie remontu i udzielenie pożyczki.  Dokonaliśmy pierwszych wycen remontu.

1 marca 2016 r. – po otrzymanej warunkowej zgodzie PMK odbyło się zebranie Lokalnej Rady Administracyjnej  i została podjęta decyzja o remoncie. Przedstawiciele Polskiej Szkoły wynajmującej pomieszczenia w Domu Polskim zostali poinformowani o decyzji. Ze względu na remont umowa ze szkołą nie będzie przedłużona oraz postanowiono poinformować lokatorkę na piętrze o konieczności przeprowadzki.

31 grudnia 2016 r. wygasła umowa Polskiej Szkoły Sobotniej na wynajem pomieszczeń Domu Polskiego. Ze względu na planowany remont nie są zawierane nowe umowy. Szkoła korzysta z Domu Polskiego do czasu znalezienia nowego lokalu zastępczego.

30 czerwca 2017 r. – wyprowadza się lokatorka. Od tego momentu Dom Polski nie otrzymuje żadnych środków na utrzymanie zaś cały koszt utrzymania (ponad £5000 rocznie) ponosi parafia.

27 lipca 2017 r. zebranie Lokalnej Rady Administracyjnej w sprawie opóźniającego się remontu. Potwierdzono decyzję o rozpoczęciu prac. Ze względu na brak przedstawicieli szkoły na zebraniu powiadomienie o decyzji przesłano członkom zarządu szkoły e-mailami 28 lipca 2017 r. Podtrzymany jest termin rozpoczęcia remontu: wrzesień 2017 r.

9 września 2017 r. – zmarł ks. Proboszcz Bogdan Wera. Remont wstrzymany.

październik/listopad 2017 r. – nowy ks. Proboszcz Michał Oszczudłowski potwierdza zarządowi szkoły informację o kontynuacji zaplanowanych remontów.

27 Listopad 2017 r. – potwierdzenie terminu rozpoczęcia prac z wykonawcami robót na styczeń 2018. Informacja o terminie przesłana (jak poprzednio) członkom zarządu szkoły e-mailami w dniu 28 listopada 2017 r.

Plany dotyczące remontu Domu Polskiego zakładają utrzymanie jego polonijnego charakteru i służby dla parafii i całej polskiej wspólnoty. Aby sfinansować działalność Domu Polskiego zaplanowaliśmy górę budynku przeznaczyć na mieszkania, z których dochód pozwoli spłacić pożyczkę i na przyszłość zapewnić finansowanie działalności ośrodka. Nie ma planów likwidacji ośrodka. Ze swojej strony robimy wszystko aby budynek – mimo dramatycznie się pogarszającego stanu technicznego – mógł jeszcze długo służyć polskiej społeczności w Cardiff.

Z poważaniem

Rada Administracyjna LPCM Cardiff