Biuletyn parafialny 5.11.2017

Liturgia XXXI NIEDZ. ZW. 05.11.2017

Dzisiejsze czytania: Ml 1,14b-2,2b.8-10; Ps 131,1-3; 1 Tes 2,7b-9.13; Mt 23,9a.10b; Mt 23,1-12

 Ewangelia dzisiejszej niedzieli

Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich Rabbi. Otóż wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.

Continue reading “Biuletyn parafialny 5.11.2017”

Uroczystość Wszystkich Świętych

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Uroczystość Wszystkich Świętych jest dziękczynieniem Bogu za niezliczoną liczbę osób, które w swoim ziemskim życiu kierowały się wiarą, wiernie wypełniając wolę Bożą, a teraz radują się chwałą nieba. To również dzień szczególnej modlitwy za ich wstawiennictwem.
Tego dnia wspominamy nie tylko świętych, którzy zostali wyniesieni na ołtarze jako święci, czy błogosławieni, ale także tych wszystkich, którzy przez swoje życie osiągnęli zbawienie, lecz pozostają nieznani. Kościół pragnie uczcić ich pamięć. Natomiast wiernym chce dać przykład do naśladowania, aby podążając ich śladem wzrastali w wierze oraz wytrwale dążyli do celu, jakim jest przebywanie z Bogiem w wiecznej radości.
więcej na Uroczystość wszystkich świętych.

Msze Św. w naszej parafii w środę 1 listopada:

Cardiff godz. 10.00 i 18.00
Newport (według woli Parafian (informacja po niedzieli))
Procesję planujemy w niedzielę 5 listopada na cmentarzu Ely (CF5 5TG) o godz: 13:30 (procesję rozpoczynamy za bramą główną).

Msze Św. w czwartek 2 listopada:
Cardiff godz. 10.00 i 19.00

Przeprowadzka i kalendarz

Drodzy Parafianie, zapewne już wszyscy wiecie o zmianie miejsca sprawowania Mszy Św. w naszej wspólnocie parafialnej. Chcieliśmy aby miejsce, jak i godziny nabożeństw były dla Was bardziej dogodne. Zapraszamy was serdecznie na Msze Św. w:

1). Cardiff do kościoła Matki Bożej z Lourdes (Our Lady of Lourdes): CF14 2QQ, Gabalfa Avenue.
2). Newport do kościoła Św. Dawida (St Davids RC Church) (NP20 3AQ, Park Drive). Continue reading “Przeprowadzka i kalendarz”

Wspólnota i Szkoła Nowej Ewangelizacji ZACHEUSZ

Przy naszej parafii działa Wspólnota Zacheusz. Celem i misją Wspólnoty Zacheusz jest pokazywanie drogi do Boga przez Jezusa w Duchu Świętym, poprzez spotkania formacyjne, rekolekcje, kursy, czuwania, szkoły i misje. Pragnieniem jest głoszenie żywego Jezusa, który zmartwychwstał, żyje i działa poprzez swojego Ducha. Dlatego Wspólnota otwiera się na charyzmaty Ducha Świętego, aby głoszenie Dobrej Nowiny stało się skuteczniejsze i mogło dotrzeć do większej liczby osób poprzez znaki i cuda.

Wspólnota jest otwarta na każdego człowieka. Należą do niej osoby różnego stanu i w różnym wieku – są zarówno osoby młodsze i starsze jak i małżeństwa z dziećmi.

Wszystkich zapraszamy na nasze spotkania, wszyscy są mile widziani.
Zapraszamy również na comiesięczne Uwielbienia, które prowadzimy w każdy pierwszy piątek miesiąca tuż po Mszy Świętej.

Więcej szczegółów o wsólnocie znaleźć można na profilu facebookowym
Zacheusz Walia: https://www.facebook.com/ zacheuszwalia/

Spotkania grupy: wieczory uwielbienia po Mszy św. w pierwsze piątki miesiąca.

Schola parafialna

Schola parafialna “Saol Nua” (nowe życie) to grupa, której celem jest wysławianie Boga, modlitwa przez muzykę oraz pomaganie w tej modlitwie innym. Do zadań Scholi należy oprawa muzyczna liturgii parafialnej i czynny udział w niedzielnych Mszach Świętych, ważniejszych świętach i uroczystościach związanych z przeżywaniem roku liturgicznego. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu z panią Anią Mikołajczak po Mszy św.

Spotkania scholi: przed niedzielną Mszą św. o 10:00.

Róża Żywego Różańca

Żywy Różaniec to wspólnota osób, które otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej potrzebują. Uczestnictwo w Żywym Różańcu polega na przynależności do grupy zwanej różą. Każda osoba z róży przez miesiąc odmawia jedną z 20 tajemnic różańcowych. Zmiana odmawianych tajemnic jest dokonywana w pierwszym dniu miesiąca w porządku ustalonym z góry na dany rok kalendarzowy.

 Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z panią Honoratą lub Magdaleną  w niedzielę po każdej Mszy św. lub emailem: magdalotowska@gmail.com.

Zmiana tajemnic różańcowych – pierwsza niedziela miesiąca.
Spotkanie formacyjne: trzecia sobota miesiąca.

Polska parafia w Cardiff

fot. M. Steckiewicz

Msze św. w języku polskim w Cardiff odbywały się w Katedrze i różnych kościołach od czasów powojennych. Do 2008 roku polska parafia w Cardiff wynajmowała kościół i plebanię w Nazaret House. Od 2008 roku polska wspólnota korzystała z gościnności brytyjskiej parafii św. Patryka w Cardiff. Od października 2017 r. siedzibą polskiej parafii w Cardiff jest kościół Matki Bożej z Lourdes w Cardiff.

fot. M. Steckiewicz

Polska parafia rzymskokatolicka w Cardiff jest parafią personalną. Oznacza to, że członkami wspólnoty są te osoby, które pisemnie wyrażą przynależność do parafii. Formalnie parafia polska w Cardiff należy do Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, odpowiadającej za duszpasterstwo Polaków w tym regionie.

fot. M. Steckiewicz

Jesteśmy przekonani, że są w Cardiff i południowej Walii Polacy, dla których ważna jest modlitwa w języku polskim, dostęp do sakramentów w języku polskim oraz święta zgodne z polskimi tradycjami. Jesteśmy świadomi, że tylko w polskiej parafii można praktykować polskie formy pobożności i duchowości wyniesione z Ojczyzny, polskie pieśni i modlitwy. W warunkach emigracyjnych to w polskiej parafii można najlepiej

fot. M. Steckiewicz

przekazywać dzieciom kulturę polską i tradycje związane z polskimi obrzędami i zwyczajami. To najlepsze miejsce aby w ojczystym języku i w łączności z bogatą kulturą polską, we wspólnocie Kościoła formować dojrzałą wiarę oraz budować głęboką i żywą relację z Bogiem.

Zmarł nasz proboszcz ks. Bogdan Wera

Z żalem informujemy, że 9 września zmarł ks. Bogdan Wera. Święcenia kapłańskie otrzymał 17 maja 1981 roku w Katedrze w Pelplinie. Najpierw pracował w diecezji chełmińskiej. Potem wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie pracował w 3 parafiach w diecezji Kalamazoo. Pracę w strukturach Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii rozpoczął w 2007 roku jako asystent na Devonii. Od 28 września 2008 roku pełnił funkcję proboszcza Lokalnej Polskiej Misji Katolickiej w Cardiff i okolicy. Był równocześnie proboszczem walijskiej parafii St. Patrick’s w Grangetown w Cardiff.

Na początku września poczuł się źle i został hospitalizowany. W piątek, 8 września 2017 roku, na własną prośbę wyszedł ze szpitala. Zmarł w sobotę 9 września 2017 roku w swoim pokoju w Cardiff. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…

Wspólnota Domowego Kościoła

Przy parafii działa wspólnota Domowego Kościoła, czyli wspólnota rodzinna skierowana do małżeństw sakramentalnych. Obecnie w parafii funkcjonują 3 kręgi Domowego Kościoła.

Domowy Kościół jest formacją dla chrześcijan połączonych sakramentem       małżeństwa, gdzie dwoje wierzących zawierza się mocy Boga z ufnością, że to On ich zjednoczy, mimo ich różności. DK jest gałęzią rodzinną Ruchu Światło-Życie. Nazwą i jednocześnie znakiem całego naszego Ruchu są dwa słowa: Fos – Zoe w tłumaczeniu Światło– Życie, czyli światło Pana, które ma przenikać życie człowieka, i kształtować wszystkie relacje małżonków, także te codzienne, prozaiczne. Domowy Kościół  pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie.
Domowy Kościół łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame, od którego przejął ideał duchowości małżeńskiej, czyli dążenia ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem.
Duchowość małżeńska proponowana w ramach Domowego Kościoła jest realizowana poprzez przyjęcie elementów formacyjnych nazywanych zobowiązaniami – darami. Są to:
– codzienna modlitwa osobista połączona z lekturą Pisma Świętego,
– regularne spotkanie ze słowem Bożym,
– codzienna modlitwa małżeńska jako wspólne stawanie przed Panem,
– codzienna modlitwa rodziny, jako wspólnoty zanurzonej w Bogu,
– comiesięczny dialog małżeński i wynikająca z niego reguła życia (systematyczna praca nad sobą),
– uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych kręgu (4-7 małżeństw)
– uczestnictwo przynajmniej raz w roku w rekolekcjach formacyjnych.

Te zobowiązania nie są celem samym w sobie, ale środkiem do celu. Ich realizowanie odbywa się w małżeństwie poprzez codzienny wspólny wysiłek małżonków, podejmujących i realizujących poszczególne zobowiązania oraz poprzez wzajemną pomoc małżeństw w kręgu w dążeniu do Chrystusa (idea małej grupy jako środowiska koniecznego do wzrostu wiary).

Spotkania kręgu: raz w miesiącu według wcześniejszych ustaleń.
Msza św. z udziałem  Wspólnoty Domowego Kościoła: każda trzecia sobota miesiąca o godz. 19:15 (liturgia z niedzieli).

Gift Aid

1. Co to jest Gift Aid?

Gift Aid to forma pomocy finansowej dla organizacji charytatywnych działających w Wielkiej Brytanii. Urząd podatkowy zwraca organizacji charytatywnej podatek od sumy złożonej w ofierze. Polska parafia w Cardiff jako organizacja charytatywna (Charity) ma możliwość odzyskania nadpłaconego podatku. Za każdy wpłacony funt przez system Gift Aid parafiaa może odzyskać 25 pensów od Urzędu Podatkowego. Nic cię to nie kosztuje a dzięki Gift Aid możesz dać więcej niż dajesz! Dlatego wszyscy, którym nie jest obojętna nasza wspólnota powinni podpisać deklarację Gift Aid. Ten niewielki wysiłek pomoże w wymierny sposób naszej parafii!

2. Kto może przystąpić do Gift Aid?

Każda osoba, która płaci podatek dochodowy w Wielkiej Brytanii (praca, emerytura, procent bankowy od oszczędności). Formularz “Gift Aid” mogą podpisać zarówno rezydenci UK jak i osoby przebywające w Wielkiej Brytanii tymczasowo. Warunkiem jest aby zwrot podatku o który ubiega się Lokalna PMK,  nie przekraczał podatku  zapłaconego w danym roku przez ofiarodawcę.

3. Jak to działa w praktyce?

Każdy £1 złożony na tacy dla parafii jest wart £1. Jeśli ten sam funt zostanie złożony na tacy w systemie Gift Aid (w specjalnej kopercie) to dla parafii będzie warty £1.25. Jak? Parafia będzie mogła ubiegać się o zwrot podatku z tego funta (£0.25) co w rezultacie przełoży się na końcowe £1.25. W skali całego roku są to poważne kwoty.

Przykład 1: daję tygodniowo £1 zatem roczna suma to £52. Jeśli złożę ofiarę w systemie Gift Aid to zwrot od państwa wyniesie £13. Zatem na mocy deklaracji moja ofiara zamiast £52 przyniesie wspólnocie £65.

Przykład 2: daję tygodniowo £5 zatem roczna suma to £260. Jeśli złożę ofiarę w systemie Gift Aid to zwrot od państwa wyniesie £65. Stąd też moja ofiara zamiast 260 funtów przyniesie parafii £325!

4. Co zrobić aby składać ofiary w systemie Gift Aid?

Należy jednorazowo wypełnić deklarację Gift Aid (Gift Aid Declaration Cardiff). Wystarczy podać imię i nazwisko oraz adres i przekazać deklarację do Referenta Gift Aid lub bezpośrednio do ks. proboszcza. Deklarację wypełniamy tylko raz.
Dane wypisane na deklaracji są tylko do ewentualnego wglądu urzędu podatkowego. Deklaracje do wydrukowania dostępne są na stronie internetowej parafii oraz są rozłożone przy wejściu do kościoła. Wpłacamy ofiarę w specjalnej kopercie, na której napisane jest nasze imię i nazwisko oraz data ofiary. Koperty rozłożone są przy wejściu do kościoła oraz są dostępne u Referenta Gift Aid. Nie musi to być nasza (parafialna) koperta, ważne aby na niej były wypisane wymagane dane (Imię i Nazwisko oraz data).

5. Najczęściej zadawane pytania:

Czy składając ofiarę płacę więcej podatku? Nie. Podatek, który zapłaciłeś zostanie oddany przez Urząd Skarbowy.

Dlaczego trzeba podpisać Gift Aid Declaration? Deklaracja jest oficjalnym powiadomieniem Urzędu Podatkowego, że pieniądze przeznaczone są dla konkretnie wymienionej parafii.

Czy można zrezygnować z płacenia przez Gift Aid? Tak, w każdej chwili można zrezygnować z tej formy ofiary.

Czy podpisując deklarację zobowiązuję się do stałych lub określonych wpłat? W żadnym wypadku. Deklaracja nie pociąga żadnych zobowiązań finansowych, nie musimy określać z góry jaką kwotę chcemy przekazać jako ofiarę. Nawet, jeśli jesteś w parafii jeden jedyny raz a chcesz złożyć ofiarę, to zwiększysz ją przez podpisanie deklaracji.

Czy można wpłacać bezpośrednio na konto bankowe? Tak. Istnieje możliwość wpłat bezpośrednio na konto bankowe poprzez tzw. Standing Order. Dane konta:

LPCM Cardiff

Acc. Number 00616954

Sort Code: 30-94-57

 

Od kogo mogę dowiedzieć się więcej szczegółów? W każdej parafii jest Referent Gift Aid. W naszej parafii taką funkcję obecnie pełni pan Tomasz Mądrzyk.

Deklaracja Gift Aid dostępna tu: Gift Aid Declaration Cardiff