Róża Żywego Różańca

Żywy Różaniec to wspólnota osób, które otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej potrzebują. Uczestnictwo w Żywym Różańcu polega na przynależności do grupy zwanej różą. Każda osoba z róży przez miesiąc odmawia jedną z 20 tajemnic różańcowych. Zmiana odmawianych tajemnic jest dokonywana w pierwszym dniu miesiąca w porządku ustalonym z góry na dany rok kalendarzowy.

 Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z panią Honoratą lub Magdaleną  w niedzielę po każdej Mszy św. lub emailem: magdalotowska@gmail.com.

Zmiana tajemnic różańcowych – pierwsza niedziela miesiąca.
Spotkanie formacyjne: trzecia sobota miesiąca.

Polska parafia w Cardiff

fot. M. Steckiewicz

Msze św. w języku polskim w Cardiff odbywały się w Katedrze i różnych kościołach od czasów powojennych. Do 2008 roku polska parafia w Cardiff wynajmowała kościół i plebanię w Nazaret House. Od 2008 roku polska wspólnota korzystała z gościnności brytyjskiej parafii św. Patryka w Cardiff. Od października 2017 r. siedzibą polskiej parafii w Cardiff jest kościół Matki Bożej z Lourdes w Cardiff.

fot. M. Steckiewicz

Polska parafia rzymskokatolicka w Cardiff jest parafią personalną. Oznacza to, że członkami wspólnoty są te osoby, które pisemnie wyrażą przynależność do parafii. Formalnie parafia polska w Cardiff należy do Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, odpowiadającej za duszpasterstwo Polaków w tym regionie.

fot. M. Steckiewicz

Jesteśmy przekonani, że są w Cardiff i południowej Walii Polacy, dla których ważna jest modlitwa w języku polskim, dostęp do sakramentów w języku polskim oraz święta zgodne z polskimi tradycjami. Jesteśmy świadomi, że tylko w polskiej parafii można praktykować polskie formy pobożności i duchowości wyniesione z Ojczyzny, polskie pieśni i modlitwy. W warunkach emigracyjnych to w polskiej parafii można najlepiej

fot. M. Steckiewicz

przekazywać dzieciom kulturę polską i tradycje związane z polskimi obrzędami i zwyczajami. To najlepsze miejsce aby w ojczystym języku i w łączności z bogatą kulturą polską, we wspólnocie Kościoła formować dojrzałą wiarę oraz budować głęboką i żywą relację z Bogiem.

Zmarł nasz proboszcz ks. Bogdan Wera

Z żalem informujemy, że 9 września zmarł ks. Bogdan Wera. Święcenia kapłańskie otrzymał 17 maja 1981 roku w Katedrze w Pelplinie. Najpierw pracował w diecezji chełmińskiej. Potem wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie pracował w 3 parafiach w diecezji Kalamazoo. Pracę w strukturach Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii rozpoczął w 2007 roku jako asystent na Devonii. Od 28 września 2008 roku pełnił funkcję proboszcza Lokalnej Polskiej Misji Katolickiej w Cardiff i okolicy. Był równocześnie proboszczem walijskiej parafii St. Patrick’s w Grangetown w Cardiff.

Na początku września poczuł się źle i został hospitalizowany. W piątek, 8 września 2017 roku, na własną prośbę wyszedł ze szpitala. Zmarł w sobotę 9 września 2017 roku w swoim pokoju w Cardiff. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…

Wspólnota Domowego Kościoła

Przy parafii działa wspólnota Domowego Kościoła, czyli wspólnota rodzinna skierowana do małżeństw sakramentalnych. Obecnie w parafii funkcjonują 3 kręgi Domowego Kościoła.

Domowy Kościół jest formacją dla chrześcijan połączonych sakramentem       małżeństwa, gdzie dwoje wierzących zawierza się mocy Boga z ufnością, że to On ich zjednoczy, mimo ich różności. DK jest gałęzią rodzinną Ruchu Światło-Życie. Nazwą i jednocześnie znakiem całego naszego Ruchu są dwa słowa: Fos – Zoe w tłumaczeniu Światło– Życie, czyli światło Pana, które ma przenikać życie człowieka, i kształtować wszystkie relacje małżonków, także te codzienne, prozaiczne. Domowy Kościół  pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie.
Domowy Kościół łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame, od którego przejął ideał duchowości małżeńskiej, czyli dążenia ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem.
Duchowość małżeńska proponowana w ramach Domowego Kościoła jest realizowana poprzez przyjęcie elementów formacyjnych nazywanych zobowiązaniami – darami. Są to:
– codzienna modlitwa osobista połączona z lekturą Pisma Świętego,
– regularne spotkanie ze słowem Bożym,
– codzienna modlitwa małżeńska jako wspólne stawanie przed Panem,
– codzienna modlitwa rodziny, jako wspólnoty zanurzonej w Bogu,
– comiesięczny dialog małżeński i wynikająca z niego reguła życia (systematyczna praca nad sobą),
– uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych kręgu (4-7 małżeństw)
– uczestnictwo przynajmniej raz w roku w rekolekcjach formacyjnych.

Te zobowiązania nie są celem samym w sobie, ale środkiem do celu. Ich realizowanie odbywa się w małżeństwie poprzez codzienny wspólny wysiłek małżonków, podejmujących i realizujących poszczególne zobowiązania oraz poprzez wzajemną pomoc małżeństw w kręgu w dążeniu do Chrystusa (idea małej grupy jako środowiska koniecznego do wzrostu wiary).

Spotkania kręgu: raz w miesiącu według wcześniejszych ustaleń.
Msza św. z udziałem  Wspólnoty Domowego Kościoła: każda trzecia sobota miesiąca o godz. 19:15 (liturgia z niedzieli).

Gift Aid

1. Co to jest Gift Aid?

Gift Aid to forma pomocy finansowej dla organizacji charytatywnych działających w Wielkiej Brytanii. Urząd podatkowy zwraca organizacji charytatywnej podatek od sumy złożonej w ofierze. Polska parafia w Cardiff jako organizacja charytatywna (Charity) ma możliwość odzyskania nadpłaconego podatku. Za każdy wpłacony funt przez system Gift Aid parafiaa może odzyskać 25 pensów od Urzędu Podatkowego.Nic cię to nie kosztuje a dzięki Gift Aid możesz dać więcej niż dajesz! Dlatego wszyscy, którym nie jest obojętna nasza wspólnota powinni podpisać deklarację Gift Aid. Ten niewielki wysiłek pomoże w wymierny sposób naszej parafii!

2. Kto może przystąpić do Gift Aid?

Każda osoba, która płaci podatek dochodowy w Wielkiej Brytanii (praca, emerytura, procent bankowy od oszczędności). Formularz “Gift Aid” mogą podpisać zarówno rezydenci UK jak i osoby przebywające w Wielkiej Brytanii tymczasowo. Warunkiem jest aby zwrot podatku o który ubiega się Lokalna PMK,  nie przekraczał podatku  zapłaconego w danym roku przez ofiarodawcę.

3. Jak to działa w praktyce?

Każdy £1 złożony na tacy dla parafii jest wart £1. Jeśli ten sam funt zostanie złożony na tacy w systemie Gift Aid (w specjalnej kopercie) to dla parafii będzie warty £1.25. Jak? Parafia będzie mogła ubiegać się o zwrot podatku z tego funta (£0.25) co w rezultacie przełoży się na końcowe £1.25. W skali całego roku są to poważne kwoty.

Przykład 1: daję tygodniowo £1 zatem roczna suma to £52. Jeśli złożę ofiarę w systemie Gift Aid to zwrot od państwa wyniesie £13. Zatem na mocy deklaracji moja ofiara zamiast £52 przyniesie wspólnocie £65.

Przykład 2: daję tygodniowo £5 zatem roczna suma to £260. Jeśli złożę ofiarę w systemie Gift Aid to zwrot od państwa wyniesie £65. Stąd też moja ofiara zamiast 260 funtów przyniesie parafii £325!

4. Co zrobić aby składać ofiary w systemie Gift Aid?

Należy jednorazowo wypełnić deklarację Gift Aid (GiftAidDeclaration). Wystarczy podać imię i nazwisko oraz adres i przekazać deklarację do Referenta Gift Aid lub bezpośrednio do ks. proboszcza. Deklarację wypełniamy tylko raz.
Dane wypisane na deklaracji są tylko do ewentualnego wglądu urzędu podatkowego. Deklaracje do wydrukowania dostępne są na stronie internetowej parafii oraz są rozłożone przy wejściu do kościoła. Wpłacamy ofiarę w specjalnej kopercie, na której napisane jest nasze imię i nazwisko oraz data ofiary. Koperty rozłożone są przy wejściu do kościoła oraz są dostępne u Referenta Gift Aid. Nie musi to być nasza (parafialna) koperta, ważne aby na niej były wypisane wymagane dane (Imię i Nazwisko oraz data).

5. Najczęściej zadawane pytania:

Czy składając ofiarę płacę więcej podatku? Nie. Podatek, który zapłaciłeś zostanie oddany przez Urząd Skarbowy.

Dlaczego trzeba podpisać Gift Aid Declaration? Deklaracja jest oficjalnym powiadomieniem Urzędu Podatkowego, że pieniądze przeznaczone są dla konkretnie wymienionej parafii.

Czy można zrezygnować z płacenia przez Gift Aid? Tak, w każdej chwili można zrezygnować z tej formy ofiary.

Czy podpisując deklarację zobowiązuję się do stałych lub określonych wpłat? W żadnym wypadku. Deklaracja nie pociąga żadnych zobowiązań finansowych, nie musimy określać z góry jaką kwotę chcemy przekazać jako ofiarę. Nawet, jeśli jesteś w parafii jeden jedyny raz a chcesz złożyć ofiarę, to zwiększysz ją przez podpisanie deklaracji.

Czy można wpłacać bezpośrednio na konto bankowe? Tak. Istnieje możliwość wpłat bezpośrednio na konto bankowe poprzez tzw. Standing Order. Dane konta:

LPCM Cardiff

Acc. Number 00616954

Sort Code: 30-94-57

 

Od kogo mogę dowiedzieć się więcej szczegółów? W każdej parafii jest Referent Gift Aid. W naszej parafii taką funkcję obecnie pełni pan Tomasz Mądrzyk.

Deklaracja Gift Aid dostępna tu: GiftAidDeclaration